تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت اکس دی سی نتورک از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۱,۸۰۷.۸۶ ت
Jul 25, 2024
$0.030782
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۵۹.۰۸ ت
Jul 19, 2024
$0.032134
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۴۸.۶۶ ت
Jul 13, 2024
$0.029909
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۲۹.۴۵ ت
Jul 07, 2024
$0.028536
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۳۵.۲۷ ت
Jul 01, 2024
$0.029608
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۴۳.۹۰ ت
Jun 25, 2024
$0.031729
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۸۴.۰۳ ت
Jun 19, 2024
$0.035190
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۵۸.۶۵ ت
Jun 13, 2024
$0.034907
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۱۲.۳۰ ت
Jun 07, 2024
$0.037665
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۶۶.۹۸ ت
Jun 01, 2024
$0.036797
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۱۹.۲۷ ت
May 26, 2024
$0.035283
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۶۷.۰۴ ت
May 20, 2024
$0.036484
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۷۰.۲۵ ت
May 14, 2024
$0.036640
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۶۴.۰۱ ت
May 08, 2024
$0.036805
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۳۶.۵۹ ت
May 02, 2024
$0.034581
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۸۲.۲۵ ت
Apr 26, 2024
$0.038957
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۸۸.۱۸ ت
Apr 20, 2024
$0.038907
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۳۷.۹۰ ت
Apr 14, 2024
$0.036493
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۸۸۳.۳۶ ت
Apr 08, 2024
$0.045131
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۰۳۰.۲۹ ت
Apr 02, 2024
$0.048055
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۲۶.۸۵ ت
Mar 27, 2024
$0.050799
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۷۴۳.۶۲ ت
Mar 21, 2024
$0.044756
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۰۵۱.۶۵ ت
Mar 15, 2024
$0.050804
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۷۱.۵۸ ت
Mar 09, 2024
$0.044699
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۸۴۴.۰۸ ت
Mar 03, 2024
$0.047978
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۲۷.۷۰ ت
Feb 26, 2024
$0.040589
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۸۷.۰۷ ت
Feb 20, 2024
$0.042386
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۳۴.۳۷ ت
Feb 14, 2024
$0.044137
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۳۶۰.۱۹ ت
Feb 08, 2024
$0.042553
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲,۵۰۸.۷۱ ت
Feb 02, 2024
$0.043070
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۲,۵۱۸.۲۶ ت
Jan 27, 2024
$0.045506
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۵۳۷.۱۷ ت
Jan 21, 2024
$0.047151
۲۵ دی ۱۴۰۲
۲,۶۶۸.۸۵ ت
Jan 15, 2024
$0.050049
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۵۶۷.۶۱ ت
Jan 09, 2024
$0.049906
۱۳ دی ۱۴۰۲
۲,۹۰۴.۱۲ ت
Jan 03, 2024
$0.056809
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲,۹۱۰.۱۰ ت
Dec 28, 2023
$0.057514
۰۱ دی ۱۴۰۲
۲,۴۰۹.۱۸ ت
Dec 22, 2023
$0.048143
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۲,۶۱۲.۰۹ ت
Dec 16, 2023
$0.051438
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۲,۶۴۲.۵۶ ت
Dec 10, 2023
$0.052315
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۲,۵۴۵.۵۱ ت
Dec 04, 2023
$0.050371
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۲,۵۱۹.۹۴ ت
Nov 28, 2023
$0.049600
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۲,۵۳۹.۹۹ ت
Nov 22, 2023
$0.049724
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۲,۷۱۵.۳۲ ت
Nov 16, 2023
$0.053045
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۲,۷۵۴.۵۰ ت
Nov 10, 2023
$0.053402
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۲,۶۷۴.۵۸ ت
Nov 04, 2023
$0.051554
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۲,۵۴۹.۷۷ ت
Oct 29, 2023
$0.048831
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۲,۳۳۶.۴۷ ت
Oct 23, 2023
$0.046102
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۲,۳۸۳.۵۹ ت
Oct 17, 2023
$0.046999
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۲,۵۴۵.۵۶ ت
Oct 11, 2023
$0.048132
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۲,۵۰۸.۵۰ ت
Oct 05, 2023
$0.049880

افزودن تراکنش

XDC Network

XDC

  • XDC
  • IRT
  • USD