تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت WOOF از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000042
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000040
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000041
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000043
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000043
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000047
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000051
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000047
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000047
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000049
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲.۹۴ ت
Jun 19, 2024
$0.000049
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳.۳۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000057
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳.۶۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000062
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴.۰۶ ت
Jun 10, 2024
$0.000068
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴.۱۶ ت
Jun 07, 2024
$0.000070
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴.۲۱ ت
Jun 04, 2024
$0.000071
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴.۵۳ ت
Jun 01, 2024
$0.000077
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴.۴۹ ت
May 29, 2024
$0.000076
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴.۵۳ ت
May 26, 2024
$0.000079
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴.۵۵ ت
May 23, 2024
$0.000079
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۵۲ ت
May 20, 2024
$0.000076
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۲۷ ت
May 17, 2024
$0.000072
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۵۳ ت
May 14, 2024
$0.000076
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۸۶ ت
May 11, 2024
$0.000079
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۲۴ ت
May 08, 2024
$0.000085
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۸۸ ت
May 05, 2024
$0.000079
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۰۳ ت
May 02, 2024
$0.000081
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۱۳ ت
Apr 29, 2024
$0.000084
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۱۹ ت
Apr 26, 2024
$0.000097
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۱۶ ت
Apr 23, 2024
$0.000109
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۰۰ ت
Apr 20, 2024
$0.000105
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶.۵۹ ت
Apr 17, 2024
$0.000099
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶.۴۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000092
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷.۴۳ ت
Apr 11, 2024
$0.000114
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸.۱۳ ت
Apr 08, 2024
$0.000127
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۷.۶۶ ت
Apr 05, 2024
$0.000118
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸.۱۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000128
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۸.۰۲ ت
Mar 30, 2024
$0.000129
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸.۴۴ ت
Mar 27, 2024
$0.000137
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۸.۲۷ ت
Mar 24, 2024
$0.000133
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹.۴۹ ت
Mar 21, 2024
$0.000154
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۱.۰۵ ت
Mar 18, 2024
$0.000183
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۰.۳۱ ت
Mar 15, 2024
$0.000171
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹.۶۲ ت
Mar 12, 2024
$0.000161
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۰.۷۹ ت
Mar 09, 2024
$0.000180
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۱.۰۵ ت
Mar 06, 2024
$0.000185
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۱.۳۵ ت
Mar 03, 2024
$0.000191
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۹.۲۲ ت
Feb 29, 2024
$0.000157
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶.۱۷ ت
Feb 26, 2024
$0.000107
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۵.۲۶ ت
Feb 23, 2024
$0.000091