تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ومیکس از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۸۷۸.۳۷ ت
Jul 11, 2024
$1.24
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۴۷۴.۷۸ ت
Jul 07, 2024
$1.24
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۱,۰۹۲.۵۵ ت
Jul 03, 2024
$1.31
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸۲,۶۰۴.۳۲ ت
Jun 29, 2024
$1.34
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۵۸۲.۱۴ ت
Jun 25, 2024
$1.02
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۱۴۹.۰۴ ت
Jun 21, 2024
$1.02
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۳,۲۸۹.۶۹ ت
Jun 17, 2024
$1.07
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۸,۲۶۳.۳۱ ت
Jun 13, 2024
$1.15
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۷۴,۸۵۷.۳۴ ت
Jun 09, 2024
$1.26
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۰,۵۶۰.۰۱ ت
Jun 05, 2024
$1.38
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۵,۲۴۳.۶۲ ت
Jun 01, 2024
$1.27
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۱,۸۸۰.۱۷ ت
May 28, 2024
$1.41
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۸,۲۴۵.۰۸ ت
May 24, 2024
$1.34
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶,۹۰۱.۶۱ ت
May 20, 2024
$1.46
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰,۰۳۱.۰۲ ت
May 16, 2024
$1.53
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳,۷۵۱.۵۳ ت
May 12, 2024
$1.54
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۳,۱۸۸.۴۱ ت
May 08, 2024
$1.67
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۳,۸۱۹.۶۱ ت
May 04, 2024
$1.68
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۰,۳۴۱.۴۳ ت
Apr 30, 2024
$1.63
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۱,۱۹۸.۳۹ ت
Apr 26, 2024
$1.74
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۰,۳۷۸.۳۵ ت
Apr 22, 2024
$1.53
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۵,۸۰۵.۰۵ ت
Apr 18, 2024
$1.42
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۱,۱۷۸.۰۰ ت
Apr 14, 2024
$1.45
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۲,۹۸۷.۷۳ ت
Apr 10, 2024
$2.04
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۵,۳۲۵.۸۲ ت
Apr 06, 2024
$2.23
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۴,۳۷۸.۶۳ ت
Apr 02, 2024
$2.13
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۲,۰۴۲.۳۵ ت
Mar 29, 2024
$2.30
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۹,۹۶۱.۷۷ ت
Mar 25, 2024
$2.59
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۹,۲۲۱.۶۰ ت
Mar 21, 2024
$2.76
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۷,۱۳۷.۱۴ ت
Mar 17, 2024
$2.46
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۹۴,۰۹۵.۲۷ ت
Mar 13, 2024
$3.25
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۹,۰۸۲.۳۰ ت
Mar 09, 2024
$2.99
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۴,۵۴۵.۷۴ ت
Mar 05, 2024
$2.72
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۱,۲۱۸.۹۹ ت
Mar 01, 2024
$2.21
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۹,۹۸۰.۳۹ ت
Feb 26, 2024
$2.09
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۰,۴۶۵.۶۵ ت
Feb 22, 2024
$2.11
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۲,۷۶۵.۷۰ ت
Feb 18, 2024
$2.19
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۱۹,۴۴۴.۵۷ ت
Feb 14, 2024
$2.16
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۲,۸۸۲.۰۳ ت
Feb 10, 2024
$2.23
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۹,۰۵۸.۹۳ ت
Feb 06, 2024
$2.33
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۲,۳۴۸.۲۳ ت
Feb 02, 2024
$2.44
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۵,۹۰۲.۹۹ ت
Jan 29, 2024
$2.38
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۲,۹۰۶.۹۶ ت
Jan 25, 2024
$2.39
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۹,۵۰۰.۱۹ ت
Jan 21, 2024
$2.59
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۴۴,۱۴۹.۵۳ ت
Jan 17, 2024
$2.69
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۳۸,۷۱۸.۴۶ ت
Jan 13, 2024
$2.64
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۳۵,۸۲۴.۲۱ ت
Jan 09, 2024
$2.64
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۴۱,۳۴۷.۳۵ ت
Jan 05, 2024
$2.74
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱۳۰,۰۵۹.۸۱ ت
Jan 01, 2024
$2.54
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱۵۸,۵۱۸.۲۰ ت
Dec 28, 2023
$3.13