تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Waves Enterprise از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۲۲.۲۴ ت
Jul 20, 2024
$0.037116
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۷۰.۳۷ ت
Jul 15, 2024
$0.035409
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۸۳.۱۹ ت
Jul 10, 2024
$0.035329
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۵۲.۵۴ ت
Jul 05, 2024
$0.029931
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۹۳.۹۹ ت
Jun 30, 2024
$0.040348
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۱۷.۳۳ ت
Jun 25, 2024
$0.036192
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۳۱.۳۴ ت
Jun 20, 2024
$0.037783
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۵۵.۷۳ ت
Jun 15, 2024
$0.029669
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۳۱.۵۲ ت
Jun 10, 2024
$0.020854
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۷۲.۲۶ ت
Jun 05, 2024
$0.021795
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۶۵.۲۸ ت
May 31, 2024
$0.031438
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۵۹.۲۵ ت
May 26, 2024
$0.035982
۰۱ خرداد ۱۴۰۳
۸۴۴.۶۳ ت
May 21, 2024
$0.014966
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵۳.۳۷ ت
May 16, 2024
$0.007717
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴۶.۹۸ ت
May 11, 2024
$0.010558
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳۹.۵۵ ت
May 06, 2024
$0.012159
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰۱.۸۶ ت
May 01, 2024
$0.012765
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲۵.۰۴ ت
Apr 26, 2024
$0.012948
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳۵.۲۷ ت
Apr 21, 2024
$0.012873
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۸۱۰.۷۵ ت
Apr 16, 2024
$0.012001
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۵۹.۷۸ ت
Apr 11, 2024
$0.016306
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۴۹.۳۶ ت
Apr 06, 2024
$0.017712
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۴۳.۰۶ ت
Apr 01, 2024
$0.016832
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۲۱.۳۹ ت
Mar 27, 2024
$0.018218
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۳۹.۲۸ ت
Mar 22, 2024
$0.021613
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۸۲.۰۲ ت
Mar 17, 2024
$0.018099
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹۴۴.۷۲ ت
Mar 12, 2024
$0.015840
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۵۶.۰۹ ت
Mar 07, 2024
$0.015896
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۹۲۲.۳۱ ت
Mar 02, 2024
$0.015733
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۱۱.۰۸ ت
Feb 26, 2024
$0.012399
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۲۸.۸۲ ت
Feb 21, 2024
$0.012855
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
۷۱۱.۰۷ ت
Feb 16, 2024
$0.012739
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۶۰۶.۰۴ ت
Feb 11, 2024
$0.011014
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۷۴۹.۰۶ ت
Feb 06, 2024
$0.013535
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۸۴۶.۴۴ ت
Feb 01, 2024
$0.014452
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۹۷.۷۵ ت
Jan 27, 2024
$0.007181
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
۳۵۹.۲۵ ت
Jan 22, 2024
$0.006642
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۶۷.۰۷ ت
Jan 17, 2024
$0.006874
۲۲ دی ۱۴۰۲
۳۸۳.۶۶ ت
Jan 12, 2024
$0.007377
۱۷ دی ۱۴۰۲
۳۴۹.۴۸ ت
Jan 07, 2024
$0.006791
۱۲ دی ۱۴۰۲
۲۴۶.۶۸ ت
Jan 02, 2024
$0.004840
۰۷ دی ۱۴۰۲
۳۰۶.۹۰ ت
Dec 28, 2023
$0.006065
۰۲ دی ۱۴۰۲
۲۰۳.۱۷ ت
Dec 23, 2023
$0.004076
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۳۳۰.۲۷ ت
Dec 18, 2023
$0.006491
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۲۸۵.۱۰ ت
Dec 13, 2023
$0.005618
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۲۵۱.۷۰ ت
Dec 08, 2023
$0.004977
۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۷۵.۶۰ ت
Dec 03, 2023
$0.005468
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۲۶۸.۶۵ ت
Nov 28, 2023
$0.005288
۰۲ آذر ۱۴۰۲
۲۰۶.۵۹ ت
Nov 23, 2023
$0.004068
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۲۲۰.۵۹ ت
Nov 18, 2023
$0.004277

افزودن تراکنش

Waves Enterprise

WEST

  • WEST
  • IRT
  • USD