تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Volo Staked SUI از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴۹,۳۰۸.۲۰ ت
Jul 23, 2024
$0.849482
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۵۰,۳۶۹.۵۶ ت
Jul 22, 2024
$0.869100
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۵۰,۳۹۵.۸۸ ت
Jul 22, 2024
$0.877045
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۳۸۷.۹۶ ت
Jul 21, 2024
$0.858562
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۷۹۸.۴۹ ت
Jul 21, 2024
$0.868166
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۶۵۲.۶۱ ت
Jul 20, 2024
$0.882826
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۸۵۵.۱۰ ت
Jul 20, 2024
$0.871935
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۹۱۷.۰۸ ت
Jul 19, 2024
$0.827862
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۳۷۷.۰۹ ت
Jul 19, 2024
$0.818929
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۷۸۰.۶۳ ت
Jul 18, 2024
$0.861375
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۷۹۰.۹۴ ت
Jul 18, 2024
$0.860348
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۹۲۲.۶۱ ت
Jul 17, 2024
$0.880252
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۵۵۳.۰۲ ت
Jul 17, 2024
$0.888416
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۳۱۱.۷۰ ت
Jul 16, 2024
$0.849894
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۱۰۳.۷۴ ت
Jul 16, 2024
$0.864483
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۵۰۴.۶۵ ت
Jul 15, 2024
$0.814747
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۱۵۲.۷۴ ت
Jul 15, 2024
$0.823123
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۳۴۲.۸۳ ت
Jul 14, 2024
$0.827859
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۹۹۹.۵۸ ت
Jul 14, 2024
$0.774479
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۹۲۲.۳۴ ت
Jul 13, 2024
$0.773250
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۶۱۹.۳۴ ت
Jul 13, 2024
$0.763180
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۹۸۳.۶۸ ت
Jul 12, 2024
$0.747742
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۲۷۳.۵۸ ت
Jul 12, 2024
$0.769998
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۴۴۵.۴۰ ت
Jul 11, 2024
$0.775227
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۱۲۹.۴۱ ت
Jul 11, 2024
$0.751445
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۸۱۷.۳۸ ت
Jul 10, 2024
$0.758453
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۶۲۳.۴۹ ت
Jul 10, 2024
$0.756792
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۵۰۱.۱۹ ت
Jul 09, 2024
$0.700495
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۸۸۶.۵۹ ت
Jul 09, 2024
$0.686310
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۳۷۷.۰۵ ت
Jul 08, 2024
$0.709607
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۹۹۹.۴۱ ت
Jul 08, 2024
$0.651848
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۵۳۵.۸۰ ت
Jul 07, 2024
$0.707768
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۹۰۲.۹۶ ت
Jul 07, 2024
$0.707905
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۵۰۰.۵۳ ت
Jul 06, 2024
$0.683823
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۱۰۲.۰۰ ت
Jul 06, 2024
$0.655254
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۲۰۳.۴۶ ت
Jul 05, 2024
$0.649102
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۵۰۵.۹۸ ت
Jul 05, 2024
$0.686765
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۵۶۸.۷۴ ت
Jul 04, 2024
$0.737949
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۷۹۵.۵۸ ت
Jul 04, 2024
$0.790263
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۴۵۴.۹۰ ت
Jul 03, 2024
$0.818601
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۶۸۶.۰۷ ت
Jul 03, 2024
$0.838324
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۶۰۸.۸۵ ت
Jul 02, 2024
$0.833927
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۱۲۷.۶۲ ت
Jul 02, 2024
$0.823921
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۲۱۸.۸۶ ت
Jul 01, 2024
$0.826897
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۷۱۰.۲۳ ت
Jul 01, 2024
$0.834231
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۶۳۶.۵۱ ت
Jun 30, 2024
$0.813464
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۱۷۴.۶۰ ت
Jun 30, 2024
$0.795551
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۱۸۷.۱۰ ت
Jun 29, 2024
$0.816840
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۲۶۳.۹۷ ت
Jun 29, 2024
$0.804172
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۹۳۶.۴۰ ت
Jun 28, 2024
$0.843774

افزودن تراکنش

Volo Staked SUI

VSUI

  • VSUI
  • IRT
  • USD