تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Vault Tech از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۹۰۹.۳۱ ت
Jul 23, 2024
$0.015665
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۹۵۳.۳۴ ت
Jul 22, 2024
$0.016591
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۴.۲۲ ت
Jul 21, 2024
$0.017507
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۸.۳۵ ت
Jul 20, 2024
$0.017810
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۴.۸۱ ت
Jul 19, 2024
$0.017887
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۲.۱۹ ت
Jul 18, 2024
$0.017490
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۹۸۷.۷۱ ت
Jul 17, 2024
$0.017021
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۹۰.۹۲ ت
Jul 16, 2024
$0.017097
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۲۰.۷۳ ت
Jul 15, 2024
$0.015747
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۷۴.۷۰ ت
Jul 14, 2024
$0.013333
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۱۸.۱۰ ت
Jul 13, 2024
$0.015703
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۳۷.۶۱ ت
Jul 12, 2024
$0.015946
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۵۶.۶۲ ت
Jul 11, 2024
$0.016289
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۹۸.۹۰ ت
Jul 10, 2024
$0.016940
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۷.۴۶ ت
Jul 09, 2024
$0.017078
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۹۶.۳۳ ت
Jul 08, 2024
$0.016653
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۹.۹۹ ت
Jul 07, 2024
$0.017337
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۷.۳۶ ت
Jul 06, 2024
$0.017048
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۸.۳۶ ت
Jul 05, 2024
$0.018069
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۳.۳۶ ت
Jul 04, 2024
$0.018841
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۰.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.019310
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۷.۷۶ ت
Jul 02, 2024
$0.019946
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۸.۹۰ ت
Jul 01, 2024
$0.019664
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۷.۳۹ ت
Jun 30, 2024
$0.019695
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۱.۳۵ ت
Jun 29, 2024
$0.019610
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۵۶.۸۱ ت
Jun 28, 2024
$0.020412
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۸.۶۵ ت
Jun 27, 2024
$0.020989
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۷.۱۷ ت
Jun 26, 2024
$0.021172
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۲.۳۴ ت
Jun 25, 2024
$0.020769
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۱۶.۴۶ ت
Jun 24, 2024
$0.021769
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۹۶.۱۸ ت
Jun 23, 2024
$0.021882
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۸۶.۹۳ ت
Jun 22, 2024
$0.021684
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۲۹.۲۴ ت
Jun 21, 2024
$0.022364
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۴۱.۲۴ ت
Jun 20, 2024
$0.022712
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۱۸.۹۸ ت
Jun 19, 2024
$0.022271
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۰۸.۱۱ ت
Jun 18, 2024
$0.023849
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۶۷.۵۴ ت
Jun 17, 2024
$0.021598
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۹۳۹.۷۱ ت
Jun 16, 2024
$0.016026
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۷۹.۴۶ ت
Jun 15, 2024
$0.019931
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۷۰.۳۱ ت
Jun 14, 2024
$0.019759
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۹۸.۳۵ ت
Jun 13, 2024
$0.020319
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۳۱.۲۰ ت
Jun 12, 2024
$0.019132
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۹۴.۱۳ ت
Jun 11, 2024
$0.020128
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۱۸.۹۴ ت
Jun 10, 2024
$0.020641
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۳۷.۶۲ ت
Jun 09, 2024
$0.020944
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۸۴.۶۵ ت
Jun 08, 2024
$0.021729
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۳۲.۸۴ ت
Jun 07, 2024
$0.024396
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۷۰.۶۷ ت
Jun 06, 2024
$0.026783
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۴۹.۳۴ ت
Jun 05, 2024
$0.028254
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۰۷.۷۱ ت
Jun 04, 2024
$0.028939

افزودن تراکنش

Vault Tech

VAULT

  • VAULT
  • IRT
  • USD