تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت VAIOT از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۴۵.۶۲ ت
Jul 13, 2024
$0.089722
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۸۴.۲۹ ت
Jul 10, 2024
$0.093010
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۰۴.۶۲ ت
Jul 07, 2024
$0.102377
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۰۲.۴۶ ت
Jul 04, 2024
$0.106929
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۸۴.۳۶ ت
Jul 01, 2024
$0.123970
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۶۶.۲۶ ت
Jun 28, 2024
$0.127758
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۹۲.۱۹ ت
Jun 25, 2024
$0.119027
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۷۲.۰۹ ت
Jun 22, 2024
$0.115793
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۳۴۰.۷۳ ت
Jun 19, 2024
$0.107067
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸,۲۲۶.۷۷ ت
Jun 16, 2024
$0.140301
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹,۱۵۹.۷۵ ت
Jun 13, 2024
$0.155315
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۹,۸۳۸.۲۵ ت
Jun 10, 2024
$0.166600
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۱۰۶.۳۷ ت
Jun 07, 2024
$0.189092
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۹,۵۸۶.۶۴ ت
Jun 04, 2024
$0.162456
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹,۵۵۵.۵۵ ت
Jun 01, 2024
$0.162263
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۲۶۰.۶۱ ت
May 29, 2024
$0.175737
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۶۵۹.۵۷ ت
May 26, 2024
$0.186260
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۴۹۷.۷۲ ت
May 23, 2024
$0.200078
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۶۹۳.۷۸ ت
May 20, 2024
$0.196878
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۸۹۶.۵۲ ت
May 17, 2024
$0.186176
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۵۰۰.۱۳ ت
May 14, 2024
$0.194158
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۵۲۸.۴۹ ت
May 11, 2024
$0.188135
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۳۷۰.۱۵ ت
May 08, 2024
$0.201096
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۹۹۲.۷۷ ت
May 05, 2024
$0.212644
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۶۸۵.۸۷ ت
May 02, 2024
$0.172955
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۵۶۸.۶۴ ت
Apr 29, 2024
$0.206502
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۲۶۷.۰۸ ت
Apr 26, 2024
$0.223913
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۱۸۰.۶۷ ت
Apr 23, 2024
$0.232260
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۳۳۳.۷۲ ت
Apr 20, 2024
$0.215476
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۲۴۵.۷۱ ت
Apr 17, 2024
$0.199001
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۴۵۱.۸۹ ت
Apr 14, 2024
$0.222188
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۹۶۵.۳۵ ت
Apr 11, 2024
$0.307199
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۸۴۳.۷۷ ت
Apr 08, 2024
$0.310600
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۸۲۱.۰۵ ت
Apr 05, 2024
$0.259407
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۲۵۵.۱۲ ت
Apr 02, 2024
$0.273638
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۲۷۹.۹۶ ت
Mar 30, 2024
$0.262493
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۵۵۷.۵۷ ت
Mar 27, 2024
$0.285245
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۲۱۲.۴۷ ت
Mar 24, 2024
$0.277557
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۰۱۴.۹۱ ت
Mar 21, 2024
$0.326502
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۱,۳۴۱.۲۳ ت
Mar 18, 2024
$0.353741
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۲,۹۴۵.۰۵ ت
Mar 15, 2024
$0.381990
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۲,۶۶۱.۲۰ ت
Mar 12, 2024
$0.379979
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۶۴۹.۸۲ ت
Mar 09, 2024
$0.328771
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۶۹۵.۲۹ ت
Mar 06, 2024
$0.279939
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۸۰۵.۱۲ ت
Mar 03, 2024
$0.283492
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۳۵۱.۴۳ ت
Feb 29, 2024
$0.177195
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۰۲۹.۸۹ ت
Feb 26, 2024
$0.192334
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۷۷۵.۳۵ ت
Feb 23, 2024
$0.187856
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۷۶۸.۱۴ ت
Feb 20, 2024
$0.191183
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۷,۵۹۳.۷۶ ت
Feb 17, 2024
$0.136290