تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TrustSwap از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۷,۶۷۷.۵۵ ت
Jul 23, 2024
$0.132269
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۶۳.۲۳ ت
Jul 19, 2024
$0.135918
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۹۰.۵۵ ت
Jul 15, 2024
$0.129821
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۵۷.۶۳ ت
Jul 11, 2024
$0.128693
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۱۹.۹۱ ت
Jul 07, 2024
$0.107579
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۲۹.۹۹ ت
Jul 03, 2024
$0.126998
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۲۲.۹۷ ت
Jun 29, 2024
$0.127700
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۳۱.۵۸ ت
Jun 25, 2024
$0.122934
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۳۶.۲۰ ت
Jun 21, 2024
$0.123430
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۸,۸۰۷.۱۵ ت
Jun 17, 2024
$0.150071
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹,۶۰۳.۲۸ ت
Jun 13, 2024
$0.162837
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۹,۴۵۴.۳۴ ت
Jun 09, 2024
$0.159995
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۸۳۸.۲۰ ت
Jun 05, 2024
$0.185669
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۲۲۷.۵۳ ت
Jun 01, 2024
$0.224618
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۲۰۴.۱۶ ت
May 28, 2024
$0.194092
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۹,۲۸۵.۰۲ ت
May 24, 2024
$0.159488
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۴۵۸.۰۳ ت
May 20, 2024
$0.159236
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۶۹۹.۳۷ ت
May 16, 2024
$0.165102
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۷۱۹.۱۷ ت
May 12, 2024
$0.159807
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۱۲۴.۸۴ ت
May 08, 2024
$0.164595
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۱۳۱.۱۱ ت
May 04, 2024
$0.164192
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۲۴۹.۹۲ ت
Apr 30, 2024
$0.166532
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۲۱۱.۸۴ ت
Apr 26, 2024
$0.191657
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۴۳۶.۲۳ ت
Apr 22, 2024
$0.159882
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۶۹۵.۸۴ ت
Apr 18, 2024
$0.174352
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۵۵۰.۱۶ ت
Apr 14, 2024
$0.166084
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۲۷۴.۶۹ ت
Apr 10, 2024
$0.219828
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۴۱۷.۲۷ ت
Apr 06, 2024
$0.222185
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۵۵۷.۴۶ ت
Apr 02, 2024
$0.246716
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۷۰۱.۰۸ ت
Mar 29, 2024
$0.254069
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۵۲۰.۳۹ ت
Mar 25, 2024
$0.235212
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۸۴۳.۰۲ ت
Mar 21, 2024
$0.225820
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۹۷۶.۳۹ ت
Mar 17, 2024
$0.250520
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۵۱۶.۷۲ ت
Mar 13, 2024
$0.259929
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۷۴۴.۹۲ ت
Mar 09, 2024
$0.246704
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۲۳۴.۱۷ ت
Mar 05, 2024
$0.252558
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۸۶۰.۵۴ ت
Mar 01, 2024
$0.284806
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۵۰۵.۹۲ ت
Feb 26, 2024
$0.218072
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۴۴۷.۴۲ ت
Feb 22, 2024
$0.200930
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۲,۱۰۳.۹۰ ت
Feb 18, 2024
$0.216148
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۸۵۷.۱۷ ت
Feb 14, 2024
$0.214981
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۴۲۳.۲۷ ت
Feb 10, 2024
$0.208208
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۷۴۱.۹۶ ت
Feb 06, 2024
$0.212176
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۶,۷۱۴.۴۴ ت
Feb 02, 2024
$0.286958
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۹,۰۱۱.۷۲ ت
Jan 29, 2024
$0.158363
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۸,۵۰۹.۸۶ ت
Jan 25, 2024
$0.153268
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۸,۶۱۵.۲۸ ت
Jan 21, 2024
$0.160107
۲۷ دی ۱۴۰۲
۹,۰۰۹.۶۲ ت
Jan 17, 2024
$0.168719
۲۳ دی ۱۴۰۲
۹,۷۱۵.۰۲ ت
Jan 13, 2024
$0.185162
۱۹ دی ۱۴۰۲
۹,۴۳۲.۵۶ ت
Jan 09, 2024
$0.183339

افزودن تراکنش

TrustSwap

SWAP

  • SWAP
  • IRT
  • USD