تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Ton Raffles از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۴۳۱.۵۴ ت
Jul 13, 2024
$0.437754
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۴۹۷.۵۴ ت
Jul 13, 2024
$0.436116
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۵۹۶.۲۲ ت
Jul 12, 2024
$0.435147
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۶۴۹.۳۴ ت
Jul 12, 2024
$0.436235
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۲۹۵.۹۰ ت
Jul 11, 2024
$0.431508
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۳۳۱.۸۰ ت
Jul 11, 2024
$0.431355
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۱۷۰.۶۳ ت
Jul 10, 2024
$0.442890
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۷۲۷.۷۹ ت
Jul 10, 2024
$0.436330
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۰۳۱.۱۴ ت
Jul 09, 2024
$0.422498
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۸۲۳.۴۱ ت
Jul 09, 2024
$0.416678
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۰۱۹.۷۳ ت
Jul 08, 2024
$0.418957
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۷۷۷.۱۳ ت
Jul 08, 2024
$0.414132
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۱۷۶.۳۹ ت
Jul 07, 2024
$0.435558
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۶۲۰.۳۱ ت
Jul 07, 2024
$0.439239
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۴۳۸.۹۲ ت
Jul 06, 2024
$0.435646
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۱۳۶.۵۶ ت
Jul 06, 2024
$0.421227
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۴۱۲.۹۵ ت
Jul 05, 2024
$0.410303
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۵۱۴.۱۹ ت
Jul 05, 2024
$0.428387
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۱۳۸.۵۸ ت
Jul 04, 2024
$0.455681
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۷۸۵.۷۶ ت
Jul 04, 2024
$0.498587
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۳۲۷.۶۱ ت
Jul 03, 2024
$0.508272
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۲۰۴.۰۰ ت
Jul 03, 2024
$0.522334
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۹۹۸.۸۹ ت
Jul 02, 2024
$0.517057
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۳۵۸.۵۹ ت
Jul 02, 2024
$0.489228
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۲۱۰.۵۰ ت
Jul 01, 2024
$0.487730
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۳۰۱.۹۸ ت
Jul 01, 2024
$0.472723
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۴۱۳.۳۵ ت
Jun 30, 2024
$0.472518
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۶۵۱.۹۰ ت
Jun 30, 2024
$0.463533
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۳۱۰.۱۲ ت
Jun 29, 2024
$0.460773
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۷۲۹.۰۶ ت
Jun 29, 2024
$0.452641
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۲۹۴.۴۷ ت
Jun 28, 2024
$0.476178
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۳۲۲.۴۶ ت
Jun 28, 2024
$0.476234
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۴۲۲.۱۲ ت
Jun 27, 2024
$0.461499
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۱۵۳.۶۷ ت
Jun 27, 2024
$0.445726
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۸۹۱.۸۷ ت
Jun 26, 2024
$0.428393
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۷۱۰.۹۲ ت
Jun 26, 2024
$0.426234
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۳۸۶.۵۸ ت
Jun 25, 2024
$0.433053
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۹۲۱.۸۰ ت
Jun 25, 2024
$0.423109
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵,۱۶۶.۷۴ ت
Jun 24, 2024
$0.411971
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۳۲۶.۹۳ ت
Jun 24, 2024
$0.435343
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۳۸۵.۹۴ ت
Jun 23, 2024
$0.442197
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۸۲۴.۵۲ ت
Jun 23, 2024
$0.419088
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۳۵۶.۴۶ ت
Jun 22, 2024
$0.410355
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۰۶۷.۴۶ ت
Jun 22, 2024
$0.405531
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۰۷۷.۱۵ ت
Jun 21, 2024
$0.405179
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۵۵۶.۶۸ ت
Jun 21, 2024
$0.413161
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۹۲۲.۹۳ ت
Jun 20, 2024
$0.421907
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۲۷۷.۲۰ ت
Jun 20, 2024
$0.411084
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۳,۹۳۹.۶۰ ت
Jun 19, 2024
$0.404521
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۷۱۴.۹۴ ت
Jun 19, 2024
$0.417327