تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Ten Best Coins از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸۰,۱۳۰,۱۱۰.۳۱ ت
Jul 15, 2024
$6,501.39
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۶۱,۱۷۶,۴۰۷.۵۴ ت
Jul 13, 2024
$6,177.65
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶۱,۳۹۰,۴۴۰.۷۶ ت
Jul 11, 2024
$6,153.84
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۵۹,۶۲۸,۷۶۰.۴۱ ت
Jul 09, 2024
$6,036.62
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷۶,۰۳۶,۱۵۲.۵۱ ت
Jul 07, 2024
$6,204.65
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷۶,۶۹۶,۲۱۹.۴۱ ت
Jul 05, 2024
$6,086.24
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۰۸,۱۰۶,۴۲۹.۹۶ ت
Jul 03, 2024
$6,619.30
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱۵,۰۹۹,۱۸۷.۹۵ ت
Jul 01, 2024
$6,696.71
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹۴,۷۷۸,۰۳۵.۶۹ ت
Jun 29, 2024
$6,444.25
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۹۵,۲۰۶,۹۱۶.۶۷ ت
Jun 27, 2024
$6,487.30
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۹۴,۶۸۲,۲۴۷.۷۳ ت
Jun 25, 2024
$6,442.21
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴۰۵,۳۹۵,۲۴۷.۶۶ ت
Jun 23, 2024
$6,843.90
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱۱,۷۲۷,۴۶۰.۵۵ ت
Jun 21, 2024
$6,927.24
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۰,۵۵۵,۲۵۱.۹۶ ت
Jun 19, 2024
$6,932.47
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۶,۷۹۵,۰۷۷.۵۷ ت
Jun 17, 2024
$7,102.06
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۵,۹۳۵,۵۱۴.۰۴ ت
Jun 15, 2024
$7,028.60
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۸,۳۲۸,۲۶۴.۱۲ ت
Jun 13, 2024
$7,262.94
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۸,۷۹۷,۰۲۹.۲۶ ت
Jun 11, 2024
$7,396.30
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۶,۴۲۷,۲۹۲.۲۵ ت
Jun 09, 2024
$7,385.61
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۴۳,۱۸۳,۴۹۹.۷۷ ت
Jun 07, 2024
$7,545.47
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۹,۴۹۷,۵۴۰.۰۱ ت
Jun 05, 2024
$7,529.05
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۷,۹۹۵,۲۸۶.۱۹ ت
Jun 03, 2024
$7,235.57
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۵,۳۱۵,۹۹۷.۶۹ ت
Jun 01, 2024
$7,222.33
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۲,۲۹۹,۵۹۰.۷۹ ت
May 30, 2024
$7,213.55
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۷,۴۰۶,۰۶۰.۹۴ ت
May 28, 2024
$7,404.04
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۲,۱۱۶,۵۷۸.۳۲ ت
May 26, 2024
$7,375.85
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۱,۰۹۹,۹۲۱.۴۳ ت
May 24, 2024
$7,233.21
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۶,۸۳۸,۷۲۱.۴۶ ت
May 22, 2024
$7,483.21
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۶,۲۴۷,۲۸۸.۴۱ ت
May 20, 2024
$7,008.00
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۲,۶۳۵,۴۴۶.۰۰ ت
May 18, 2024
$7,088.61
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۱,۹۲۴,۳۰۴.۸۹ ت
May 16, 2024
$7,011.77
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۴,۸۷۵,۵۶۱.۹۲ ت
May 14, 2024
$6,666.76
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۱,۹۲۹,۵۶۱.۶۲ ت
May 12, 2024
$6,444.30
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۸,۸۴۶,۹۴۲.۴۹ ت
May 10, 2024
$6,680.94
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۷,۵۳۴,۰۶۶.۴۹ ت
May 08, 2024
$6,625.11
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۳,۰۵۸,۵۳۷.۷۰ ت
May 06, 2024
$6,794.73
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۱,۹۹۹,۸۷۲.۵۲ ت
May 04, 2024
$6,677.19
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۳,۴۰۹,۴۲۰.۵۴ ت
May 02, 2024
$6,205.64
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۷,۳۱۲,۷۸۸.۳۹ ت
Apr 30, 2024
$6,780.17
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۵,۲۷۴,۳۴۹.۴۵ ت
Apr 28, 2024
$6,750.01
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۶,۰۳۷,۶۰۰.۶۳ ت
Apr 26, 2024
$6,843.34
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵۵,۸۳۴,۳۲۱.۵۸ ت
Apr 24, 2024
$7,024.77
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴۹,۵۸۳,۷۳۵.۹۷ ت
Apr 22, 2024
$6,887.58
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴۹,۶۶۲,۳۷۰.۲۰ ت
Apr 20, 2024
$6,759.70
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۶,۰۱۱,۵۸۳.۹۳ ت
Apr 18, 2024
$6,499.72
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۵۴,۳۷۵,۷۸۹.۶۲ ت
Apr 16, 2024
$6,725.86
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۳,۵۴۴,۵۳۸.۴۶ ت
Apr 14, 2024
$6,809.27
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۸۶,۰۰۲,۷۱۰.۳۹ ت
Apr 12, 2024
$7,436.80
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۶,۹۹۶,۹۸۸.۷۹ ت
Apr 10, 2024
$7,345.70
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۰,۷۰۹,۰۹۳.۲۳ ت
Apr 08, 2024
$7,367.66