تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت تلوس از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۷۲.۵۳ ت
Jul 20, 2024
$0.212895
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۲۵.۶۱ ت
Jul 15, 2024
$0.210694
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۰۴.۶۹ ت
Jul 10, 2024
$0.235816
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۲۳.۳۶ ت
Jul 05, 2024
$0.192655
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۰۴.۷۸ ت
Jun 30, 2024
$0.224952
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۰۰۸.۸۷ ت
Jun 25, 2024
$0.196015
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۷۵۴.۶۰ ت
Jun 20, 2024
$0.215972
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۵۴۷.۶۸ ت
Jun 15, 2024
$0.228933
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۳۳۷.۴۳ ت
Jun 10, 2024
$0.259723
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۶۲۷.۱۶ ت
Jun 05, 2024
$0.267709
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۵۶۰.۰۶ ت
May 31, 2024
$0.279110
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۴۵۴.۶۰ ت
May 26, 2024
$0.304993
۰۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۰۰۹.۶۳ ت
May 21, 2024
$0.319144
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۸۹۲.۵۴ ت
May 16, 2024
$0.304566
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۶۴۵.۱۹ ت
May 11, 2024
$0.287955
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰,۲۶۲.۸۴ ت
May 06, 2024
$0.333163
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰,۶۵۶.۷۶ ت
May 01, 2024
$0.328856
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۲۳۰.۱۹ ت
Apr 26, 2024
$0.380278
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۴۹۷.۴۴ ت
Apr 21, 2024
$0.331331
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۵۲۳.۹۰ ت
Apr 16, 2024
$0.274198
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۵۹۶.۲۵ ت
Apr 11, 2024
$0.316906
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۲,۳۱۲.۲۴ ت
Apr 06, 2024
$0.343855
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۸۶۶.۰۷ ت
Apr 01, 2024
$0.401282
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۲,۵۱۱.۵۵ ت
Mar 27, 2024
$0.365729
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۳۲۰.۳۹ ت
Mar 22, 2024
$0.392479
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۲,۱۴۸.۶۰ ت
Mar 17, 2024
$0.370495
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۷۴۹.۰۷ ت
Mar 12, 2024
$0.448524
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۳۷۵.۲۷ ت
Mar 07, 2024
$0.471796
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۱,۱۰۵.۱۱ ت
Mar 02, 2024
$0.530613
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۵,۸۶۵.۶۲ ت
Feb 26, 2024
$0.451033
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۴۵۰.۳۳ ت
Feb 21, 2024
$0.343072
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۳,۹۰۳.۴۴ ت
Feb 16, 2024
$0.249109
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۹۷۰.۳۰ ت
Feb 11, 2024
$0.199373
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۸۶۴.۸۳ ت
Feb 06, 2024
$0.196327
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۶۸۰.۰۱ ت
Feb 01, 2024
$0.199433
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۰۷۰.۷۶ ت
Jan 27, 2024
$0.200053
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۰۵۷.۵۳ ت
Jan 22, 2024
$0.204445
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۱,۹۲۷.۴۹ ت
Jan 17, 2024
$0.223361
۲۲ دی ۱۴۰۲
۱۲,۶۸۳.۱۶ ت
Jan 12, 2024
$0.243892
۱۷ دی ۱۴۰۲
۱۱,۸۶۵.۳۶ ت
Jan 07, 2024
$0.230565
۱۲ دی ۱۴۰۲
۹,۴۵۲.۸۹ ت
Jan 02, 2024
$0.185503
۰۷ دی ۱۴۰۲
۷,۱۳۲.۳۲ ت
Dec 28, 2023
$0.140960
۰۲ دی ۱۴۰۲
۶,۲۳۸.۰۵ ت
Dec 23, 2023
$0.125139
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۶,۲۲۷.۷۵ ت
Dec 18, 2023
$0.122408
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۶,۳۳۷.۳۷ ت
Dec 13, 2023
$0.124896
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۶,۶۹۶.۵۵ ت
Dec 08, 2023
$0.132420
۱۲ آذر ۱۴۰۲
۶,۷۲۸.۰۶ ت
Dec 03, 2023
$0.133503
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۵,۱۲۱.۱۹ ت
Nov 28, 2023
$0.100800
۰۲ آذر ۱۴۰۲
۴,۷۳۸.۸۴ ت
Nov 23, 2023
$0.093321
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۴,۸۸۳.۷۵ ت
Nov 18, 2023
$0.094704