تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت TARS AI از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۶۶.۵۰ ت
Jul 21, 2024
$0.105761
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۳۶۴.۳۱ ت
Jul 20, 2024
$0.110808
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۷۰.۹۳ ت
Jul 20, 2024
$0.109296
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۴۹.۹۸ ت
Jul 20, 2024
$0.112813
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۳۳۷.۹۲ ت
Jul 20, 2024
$0.110849
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۳۹.۷۹ ت
Jul 19, 2024
$0.111940
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۲۵.۷۹ ت
Jul 19, 2024
$0.107562
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۵۶.۹۰ ت
Jul 19, 2024
$0.104708
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۴۶.۶۰ ت
Jul 19, 2024
$0.104517
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۲۷.۹۵ ت
Jul 18, 2024
$0.107779
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۳۴.۲۹ ت
Jul 18, 2024
$0.111335
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۲۸.۰۶ ت
Jul 18, 2024
$0.114465
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۶۱.۰۸ ت
Jul 18, 2024
$0.113370
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۹۱.۶۱ ت
Jul 17, 2024
$0.113891
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۴۲.۷۰ ت
Jul 17, 2024
$0.118283
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۷۲.۷۳ ت
Jul 17, 2024
$0.123823
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۶۳.۴۸ ت
Jul 17, 2024
$0.123448
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۶۲.۷۴ ت
Jul 16, 2024
$0.130384
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۹۹.۵۸ ت
Jul 16, 2024
$0.130979
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۴۰.۸۸ ت
Jul 16, 2024
$0.125291
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۶۹.۷۴ ت
Jul 16, 2024
$0.130607
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۳۵.۸۵ ت
Jul 15, 2024
$0.129628
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۵۳.۳۸ ت
Jul 15, 2024
$0.122686
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۸۹.۹۱ ت
Jul 15, 2024
$0.128653
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۱۹.۷۱ ت
Jul 15, 2024
$0.109738
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۱۴.۲۰ ت
Jul 14, 2024
$0.100716
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۱۴.۰۴ ت
Jul 14, 2024
$0.101276
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۰۴.۲۸ ت
Jul 14, 2024
$0.103540
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۲۲.۴۸ ت
Jul 14, 2024
$0.103651
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۹۳.۱۲ ت
Jul 13, 2024
$0.101293
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۴۲.۱۷ ت
Jul 13, 2024
$0.104004
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۳۴.۷۶ ت
Jul 13, 2024
$0.103628
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۰۷۳.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.103887
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۸۹.۸۸ ت
Jul 12, 2024
$0.107516
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۹۳.۹۴ ت
Jul 12, 2024
$0.105299
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۹۵.۵۳ ت
Jul 12, 2024
$0.105410
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۳۰۳.۹۱ ت
Jul 12, 2024
$0.107214
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۳۷.۱۸ ت
Jul 11, 2024
$0.111560
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۵۷.۵۷ ت
Jul 11, 2024
$0.111862
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۶۴.۰۱ ت
Jul 11, 2024
$0.114902
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۸۲.۶۳ ت
Jul 11, 2024
$0.113746
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۰۶.۷۴ ت
Jul 10, 2024
$0.119231
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۳۹.۸۲ ت
Jul 10, 2024
$0.119136
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۸۸.۶۷ ت
Jul 10, 2024
$0.115600
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۹۵.۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.120327
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۷۵.۲۰ ت
Jul 09, 2024
$0.119557
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۰۲.۳۹ ت
Jul 09, 2024
$0.126632
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۲۶.۸۷ ت
Jul 09, 2024
$0.117574
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۴۲.۱۴ ت
Jul 09, 2024
$0.119885
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۰۲.۴۹ ت
Jul 08, 2024
$0.115808