تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Talken از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۴۶.۶۴ ت
Jul 19, 2024
$0.044019
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۹۴.۶۹ ت
Jul 16, 2024
$0.041317
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۵۹.۹۰ ت
Jul 13, 2024
$0.033522
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۴۱.۳۸ ت
Jul 10, 2024
$0.038012
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۵۵.۳۶ ت
Jul 07, 2024
$0.037213
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۸۲.۵۳ ت
Jul 04, 2024
$0.045064
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۵۸.۹۴ ت
Jul 01, 2024
$0.049349
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۲۶.۴۹ ت
Jun 28, 2024
$0.044281
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۶۴.۴۱ ت
Jun 25, 2024
$0.046754
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۷۹.۰۳ ت
Jun 22, 2024
$0.045141
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۴۶۸.۹۱ ت
Jun 19, 2024
$0.058574
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴,۶۵۸.۰۱ ت
Jun 16, 2024
$0.079438
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۱۰۴.۱۹ ت
Jun 13, 2024
$0.086549
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵,۴۰۱.۸۱ ت
Jun 10, 2024
$0.091473
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷,۰۶۲.۱۱ ت
Jun 07, 2024
$0.120236
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵,۹۳۷.۸۵ ت
Jun 04, 2024
$0.100623
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵,۸۱۰.۵۶ ت
Jun 01, 2024
$0.098669
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴,۹۴۹.۸۰ ت
May 29, 2024
$0.084777
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۷۵۶.۶۷ ت
May 26, 2024
$0.083115
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴,۸۴۳.۶۷ ت
May 23, 2024
$0.084287
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۰۸۹.۸۵ ت
May 20, 2024
$0.102529
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۶۴۸.۷۶ ت
May 17, 2024
$0.113599
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۵۶۷.۶۲ ت
May 14, 2024
$0.093999
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۸۱۸.۳۴ ت
May 11, 2024
$0.094950
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۵۰۷.۸۰ ت
May 08, 2024
$0.122051
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۲۳۷.۴۵ ت
May 05, 2024
$0.151183
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۲۵۶.۶۲ ت
May 02, 2024
$0.182193
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۴۶۴.۶۳ ت
Apr 29, 2024
$0.171933
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۸۱۶.۶۵ ت
Apr 26, 2024
$0.185455
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۴۷۵.۸۶ ت
Apr 23, 2024
$0.129678
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۶۶۲.۲۰ ت
Apr 20, 2024
$0.130217
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۸,۹۶۳.۶۱ ت
Apr 17, 2024
$0.134667
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹,۵۴۵.۹۶ ت
Apr 14, 2024
$0.137265
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۴۴۱.۳۴ ت
Apr 11, 2024
$0.252976
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۱۳۲.۲۰ ت
Apr 08, 2024
$0.268157
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۸۳۹.۳۶ ت
Apr 05, 2024
$0.305955
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۲۸۴.۸۰ ت
Apr 02, 2024
$0.289967
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۷۳۰.۸۶ ت
Mar 30, 2024
$0.269763
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۱۹۴.۵۵ ت
Mar 27, 2024
$0.181870
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۱۵۵.۳۶ ت
Mar 24, 2024
$0.196010
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۲۴۹.۴۸ ت
Mar 21, 2024
$0.199825
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۷۵۸.۰۸ ت
Mar 18, 2024
$0.194896
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۹,۶۷۱.۱۶ ت
Mar 15, 2024
$0.161006
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۲۰۸.۱۶ ت
Mar 12, 2024
$0.187936
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۰۲۷.۹۰ ت
Mar 09, 2024
$0.184513
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۸۶۵.۷۳ ت
Mar 06, 2024
$0.198959
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۱۲۹.۰۳ ت
Mar 03, 2024
$0.204609
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۰۶۹.۳۰ ت
Feb 29, 2024
$0.206602
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۸۰۷.۶۲ ت
Feb 26, 2024
$0.205896
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۳۰۹.۹۶ ت
Feb 23, 2024
$0.197176