تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت تایکو از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷,۰۹۱.۷۵ ت
Jul 19, 2024
$2.36
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹,۸۴۲.۸۳ ت
Jul 19, 2024
$2.41
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳,۵۳۷.۳۲ ت
Jul 19, 2024
$2.48
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲,۶۴۳.۹۸ ت
Jul 18, 2024
$2.46
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴۴,۶۱۲.۶۲ ت
Jul 18, 2024
$2.50
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴۱,۶۰۲.۳۲ ت
Jul 18, 2024
$2.44
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴۱,۲۳۷.۶۴ ت
Jul 18, 2024
$2.44
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲,۰۱۸.۸۳ ت
Jul 17, 2024
$2.45
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳,۴۵۴.۸۹ ت
Jul 17, 2024
$2.47
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۷,۱۲۱.۸۲ ت
Jul 17, 2024
$2.53
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۵,۶۶۹.۳۱ ت
Jul 17, 2024
$2.51
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴۴,۷۸۶.۷۶ ت
Jul 16, 2024
$2.49
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳,۳۰۵.۸۳ ت
Jul 16, 2024
$2.46
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳,۰۱۵.۸۳ ت
Jul 16, 2024
$2.47
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴۹,۵۳۷.۹۴ ت
Jul 16, 2024
$2.58
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۵,۳۴۳.۷۷ ت
Jul 15, 2024
$2.50
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳,۵۶۴.۵۹ ت
Jul 15, 2024
$2.46
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳,۳۱۲.۰۳ ت
Jul 15, 2024
$2.46
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۴,۱۳۵.۰۸ ت
Jul 15, 2024
$2.46
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰,۰۸۷.۷۳ ت
Jul 14, 2024
$2.38
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸,۴۶۷.۸۵ ت
Jul 14, 2024
$2.37
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴۱,۹۱۲.۹۵ ت
Jul 14, 2024
$2.44
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹,۴۵۴.۴۹ ت
Jul 14, 2024
$2.40
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۶,۵۳۲.۶۶ ت
Jul 13, 2024
$2.34
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷,۶۳۹.۷۲ ت
Jul 13, 2024
$2.36
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴,۶۶۶.۰۶ ت
Jul 13, 2024
$2.31
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۵,۶۹۲.۴۰ ت
Jul 13, 2024
$2.32
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳۲,۵۰۴.۸۰ ت
Jul 12, 2024
$2.26
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸,۴۴۷.۰۵ ت
Jul 12, 2024
$2.18
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲۹,۵۰۳.۸۱ ت
Jul 12, 2024
$2.20
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳۲,۳۱۶.۰۶ ت
Jul 12, 2024
$2.25
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸,۶۰۰.۲۹ ت
Jul 11, 2024
$2.36
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲,۲۱۹.۲۰ ت
Jul 11, 2024
$2.42
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷,۳۴۲.۰۶ ت
Jul 11, 2024
$2.33
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷,۴۷۰.۹۰ ت
Jul 11, 2024
$2.33
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳۳,۶۵۵.۷۶ ت
Jul 10, 2024
$2.27
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲,۴۸۶.۹۲ ت
Jul 10, 2024
$2.41
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳۳,۶۰۵.۹۶ ت
Jul 10, 2024
$2.27
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳۱,۰۲۶.۱۰ ت
Jul 10, 2024
$2.22
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۹,۱۸۳.۹۰ ت
Jul 09, 2024
$2.18
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۹,۸۶۹.۸۲ ت
Jul 09, 2024
$2.19
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۶,۴۲۴.۵۳ ت
Jul 09, 2024
$2.28
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶,۵۳۲.۳۶ ت
Jul 09, 2024
$2.12
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵,۰۸۲.۵۴ ت
Jul 08, 2024
$2.09
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۹,۱۰۴.۱۷ ت
Jul 08, 2024
$2.16
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۴,۷۲۵.۹۵ ت
Jul 08, 2024
$2.07
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۷,۶۶۴.۸۱ ت
Jul 08, 2024
$2.13
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸,۸۸۶.۵۶ ت
Jul 07, 2024
$2.15
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۶,۵۰۹.۲۶ ت
Jul 07, 2024
$2.27
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸,۶۳۳.۱۶ ت
Jul 07, 2024
$2.29