تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SuperLauncher از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۹۷.۳۴ ت
Jul 19, 2024
$0.141693
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۲۷.۲۶ ت
Jul 16, 2024
$0.143677
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۱۰.۱۳ ت
Jul 13, 2024
$0.131876
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۴۷.۰۶ ت
Jul 10, 2024
$0.131386
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۰۵۰.۷۹ ت
Jul 07, 2024
$0.132930
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۴۹.۸۶ ت
Jul 04, 2024
$0.159522
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۴۸۹.۳۴ ت
Jul 01, 2024
$0.169222
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۵۶.۱۴ ت
Jun 28, 2024
$0.182814
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۲۶.۹۶ ت
Jun 25, 2024
$0.176723
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۹۳.۹۳ ت
Jun 22, 2024
$0.185245
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۳۲۵.۴۲ ت
Jun 19, 2024
$0.191236
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۷۲۶.۴۱ ت
Jun 16, 2024
$0.199984
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۸۳۳.۴۸ ت
Jun 13, 2024
$0.200654
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۰۷۱.۸۳ ت
Jun 10, 2024
$0.221357
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۶۷۸.۲۷ ت
Jun 07, 2024
$0.232881
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۴۰۸.۱۰ ت
Jun 04, 2024
$0.244161
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۴۰۹.۰۹ ت
Jun 01, 2024
$0.261663
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۸۷۴.۱۸ ت
May 29, 2024
$0.271883
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۶۰۲.۰۲ ت
May 26, 2024
$0.272622
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۲۴۴.۱۱ ت
May 23, 2024
$0.282673
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۸۰۰.۸۵ ت
May 20, 2024
$0.232353
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۲۷۳.۳۳ ت
May 17, 2024
$0.226786
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۴۵۵.۷۹ ت
May 14, 2024
$0.227176
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۷۱۱.۳۱ ت
May 11, 2024
$0.223757
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۶۵۶.۶۷ ت
May 08, 2024
$0.238267
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۵۱۵.۲۲ ت
May 05, 2024
$0.253927
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۷۷۲.۷۵ ت
May 02, 2024
$0.255288
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۴۱۰.۲۹ ت
Apr 29, 2024
$0.302479
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۴۹۰.۸۷ ت
Apr 26, 2024
$0.290203
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۹۷۸.۰۱ ت
Apr 23, 2024
$0.290359
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۶۱۷.۶۸ ت
Apr 20, 2024
$0.279876
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۲۵۴.۸۰ ت
Apr 17, 2024
$0.289280
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۹۴۴.۰۴ ت
Apr 14, 2024
$0.272403
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۵۷۴.۳۷ ت
Apr 11, 2024
$0.331956
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۲۱۱.۹۲ ت
Apr 08, 2024
$0.332014
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۰۵۵.۲۵ ت
Apr 05, 2024
$0.324706
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۶۹۳.۹۸ ت
Apr 02, 2024
$0.344032
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۲,۰۵۱.۵۸ ت
Mar 30, 2024
$0.355553
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۱۹۵.۷۵ ت
Mar 27, 2024
$0.344352
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۸۸۰.۶۵ ت
Mar 24, 2024
$0.320583
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۵۴۷.۱۹ ت
Mar 21, 2024
$0.302559
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۷۸۴.۳۹ ت
Mar 18, 2024
$0.311360
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۰,۱۰۲.۴۶ ت
Mar 15, 2024
$0.334667
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۳,۲۲۱.۴۱ ت
Mar 12, 2024
$0.389372
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۲,۳۶۶.۹۲ ت
Mar 09, 2024
$0.374232
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۵۵۰.۹۰ ت
Mar 06, 2024
$0.327820
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۹,۳۸۵.۵۵ ت
Mar 03, 2024
$0.495716
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۳,۰۵۲.۲۵ ت
Feb 29, 2024
$0.565788
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۴,۹۲۸.۷۲ ت
Feb 26, 2024
$0.434695
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۳,۶۸۰.۵۲ ت
Feb 23, 2024
$0.412843

افزودن تراکنش

SuperLauncher

LAUNCH

  • LAUNCH
  • IRT
  • USD