تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت StarSharks SEA از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۶۲.۹۸ ت
Jul 22, 2024
$0.002836
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹.۲۱ ت
Jul 19, 2024
$0.002752
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴۹.۶۰ ت
Jul 16, 2024
$0.002581
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۵.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.002483
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸.۶۴ ت
Jul 10, 2024
$0.002351
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲.۳۸ ت
Jul 07, 2024
$0.002349
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲.۳۶ ت
Jul 04, 2024
$0.002629
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶۹.۸۳ ت
Jul 01, 2024
$0.002739
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶۷.۷۹ ت
Jun 28, 2024
$0.002725
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲.۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.002644
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳.۴۹ ت
Jun 22, 2024
$0.002754
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۵.۱۷ ت
Jun 19, 2024
$0.002789
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۹.۱۲ ت
Jun 16, 2024
$0.002884
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۲.۹۹ ت
Jun 13, 2024
$0.002933
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۹.۰۹ ت
Jun 10, 2024
$0.003202
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۸.۲۰ ت
Jun 07, 2024
$0.003374
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۸.۴۰ ت
Jun 04, 2024
$0.003023
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۸.۰۷ ت
Jun 01, 2024
$0.002854
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۰.۶۱ ت
May 29, 2024
$0.002922
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۶.۸۷ ت
May 26, 2024
$0.002915
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۱.۴۱ ت
May 23, 2024
$0.002982
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۴.۹۶ ت
May 20, 2024
$0.002777
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۰.۹۷ ت
May 17, 2024
$0.002750
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۵.۴۸ ت
May 14, 2024
$0.002962
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۲.۴۳ ت
May 11, 2024
$0.002977
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۷.۲۸ ت
May 08, 2024
$0.003044
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۴.۷۶ ت
May 05, 2024
$0.003024
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۱.۳۰ ت
May 02, 2024
$0.002772
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۸.۶۹ ت
Apr 29, 2024
$0.003100
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۰.۲۷ ت
Apr 26, 2024
$0.003143
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۰.۰۲ ت
Apr 23, 2024
$0.003060
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۰.۴۱ ت
Apr 20, 2024
$0.002862
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۵.۴۰ ت
Apr 17, 2024
$0.002935
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۹.۶۵ ت
Apr 14, 2024
$0.002727
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۰.۵۳ ت
Apr 11, 2024
$0.003085
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۲.۵۰ ت
Apr 08, 2024
$0.003169
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۷.۸۷ ت
Apr 05, 2024
$0.003514
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۰.۰۴ ت
Apr 02, 2024
$0.003489
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۰.۴۲ ت
Mar 30, 2024
$0.003715
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۳.۲۲ ت
Mar 27, 2024
$0.003464
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۸.۶۱ ت
Mar 24, 2024
$0.003363
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۱.۱۶ ت
Mar 21, 2024
$0.003281
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۳.۲۵ ت
Mar 18, 2024
$0.003700
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۲.۲۱ ت
Mar 15, 2024
$0.003699
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۰.۰۵ ت
Mar 12, 2024
$0.003354
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۷.۸۸ ت
Mar 09, 2024
$0.003143
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۹.۲۴ ت
Mar 06, 2024
$0.002502
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۲.۰۰ ت
Mar 03, 2024
$0.002226
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۳.۵۱ ت
Feb 29, 2024
$0.002285
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۷.۰۹ ت
Feb 26, 2024
$0.002216

افزودن تراکنش

StarSharks SEA

SEA

  • SEA
  • IRT
  • USD