تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت StakeWise از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۱,۶۰۶.۷۳ ت
Jul 25, 2024
$0.027357
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۶۳۶.۷۲ ت
Jul 22, 2024
$0.028484
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۲۶.۳۴ ت
Jul 19, 2024
$0.028111
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۷۲.۸۲ ت
Jul 16, 2024
$0.027137
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۸۱.۷۲ ت
Jul 13, 2024
$0.025343
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۹.۲۲ ت
Jul 10, 2024
$0.024917
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۲.۲۰ ت
Jul 07, 2024
$0.024786
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۱۵.۹۱ ت
Jul 04, 2024
$0.032648
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۴۵.۹۵ ت
Jul 01, 2024
$0.034620
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۴۳.۰۸ ت
Jun 28, 2024
$0.034806
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۱۸.۲۱ ت
Jun 25, 2024
$0.032942
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۷۰.۹۸ ت
Jun 22, 2024
$0.034895
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۰۴.۰۳ ت
Jun 19, 2024
$0.032150
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۷۸.۸۸ ت
Jun 16, 2024
$0.028632
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۳۹.۶۹ ت
Jun 13, 2024
$0.029498
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۷۵.۵۳ ت
Jun 10, 2024
$0.030066
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۵۷.۵۲ ت
Jun 07, 2024
$0.031625
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۷۲.۲۸ ت
Jun 04, 2024
$0.031728
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۶۲.۹۳ ت
Jun 01, 2024
$0.031634
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۴۱.۶۱ ت
May 29, 2024
$0.033254
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۵۷.۵۲ ت
May 26, 2024
$0.032457
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۳۴.۸۸ ت
May 23, 2024
$0.031929
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۷۲.۲۹ ت
May 20, 2024
$0.026471
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۹۱.۲۲ ت
May 17, 2024
$0.025478
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۱۵.۱۰ ت
May 14, 2024
$0.025579
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۴۷.۸۹ ت
May 11, 2024
$0.025260
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۴۲.۲۱ ت
May 08, 2024
$0.026696
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۵۷.۲۱ ت
May 05, 2024
$0.027122
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۹۰.۷۰ ت
May 02, 2024
$0.025746
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۸۹.۸۱ ت
Apr 29, 2024
$0.029406
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۳۰.۵۰ ت
Apr 26, 2024
$0.028728
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۲۵.۷۶ ت
Apr 23, 2024
$0.029463
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۰۳.۳۳ ت
Apr 20, 2024
$0.028612
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۶۹.۸۵ ت
Apr 17, 2024
$0.028092
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۹۲.۷۰ ت
Apr 14, 2024
$0.027215
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۳۴.۳۸ ت
Apr 11, 2024
$0.032841
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۳۶.۰۴ ت
Apr 08, 2024
$0.031868
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۱۱.۲۴ ت
Apr 05, 2024
$0.032558
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۱۵.۷۷ ت
Apr 02, 2024
$0.036724
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۹۹.۲۵ ت
Mar 30, 2024
$0.037072
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۵۵.۷۸ ت
Mar 27, 2024
$0.038272
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۰۶.۳۱ ت
Mar 24, 2024
$0.037190
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۲۴.۵۷ ت
Mar 21, 2024
$0.037920
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۱۸.۲۴ ت
Mar 18, 2024
$0.043398
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۴۳۷.۵۳ ت
Mar 15, 2024
$0.057228
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳,۷۳۲.۵۳ ت
Mar 12, 2024
$0.062586
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳,۶۷۹.۹۵ ت
Mar 09, 2024
$0.061571
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳,۴۰۸.۶۸ ت
Mar 06, 2024
$0.057155
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳,۶۱۲.۹۱ ت
Mar 03, 2024
$0.060947
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳,۵۶۵.۶۱ ت
Feb 29, 2024
$0.061036

افزودن تراکنش

StakeWise

SWISE

  • SWISE
  • IRT
  • USD