تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت STABLE ASSET از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۱۵۸.۶۶ ت
Jul 11, 2024
$0.241096
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۲۷۹.۹۱ ت
Jul 07, 2024
$0.235620
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۴۱۸.۴۲ ت
Jul 03, 2024
$0.250079
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۴۰۳.۸۵ ت
Jun 29, 2024
$0.251448
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۴۱۰.۶۹ ت
Jun 25, 2024
$0.251541
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۷۳۵.۴۱ ت
Jun 21, 2024
$0.264745
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۳۹۵.۵۹ ت
Jun 17, 2024
$0.262336
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۰۴۵.۳۲ ت
Jun 13, 2024
$0.272070
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۳۵۹.۴۴ ت
Jun 09, 2024
$0.276849
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۴۷۰.۸۵ ت
Jun 05, 2024
$0.282163
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۷۶۷.۰۴ ت
Jun 01, 2024
$0.267741
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۳۶۵.۶۰ ت
May 28, 2024
$0.266181
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۴۳۲.۷۷ ت
May 24, 2024
$0.265088
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۶۰۵.۴۷ ت
May 20, 2024
$0.262736
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۳۸۲.۲۸ ت
May 16, 2024
$0.261837
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۴۵۹.۹۲ ت
May 12, 2024
$0.254199
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۸۲۱.۳۸ ت
May 08, 2024
$0.257201
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۴۹۰.۰۳ ت
May 04, 2024
$0.251041
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۵۵۰.۹۴ ت
Apr 30, 2024
$0.252659
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۵۸۶.۲۵ ت
Apr 26, 2024
$0.260311
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۸۳۸.۶۷ ت
Apr 22, 2024
$0.257967
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۷۰۹.۸۵ ت
Apr 18, 2024
$0.249097
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۹۱۲.۸۲ ت
Apr 14, 2024
$0.257575
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۸۱۷.۲۴ ت
Apr 10, 2024
$0.274383
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۵۵۷.۰۱ ت
Apr 06, 2024
$0.255161
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۲۸۹.۰۸ ت
Apr 02, 2024
$0.274177
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۴۶۶.۶۵ ت
Mar 29, 2024
$0.266457
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۲۷۲.۵۹ ت
Mar 25, 2024
$0.328391
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۳۴۳.۹۵ ت
Mar 21, 2024
$0.331869
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۰,۲۷۵.۳۳ ت
Mar 17, 2024
$0.339160
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۱,۰۶۸.۴۲ ت
Mar 13, 2024
$0.352928
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۶۴۵.۴۰ ت
Mar 09, 2024
$0.328697
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۷۵۱.۸۳ ت
Mar 05, 2024
$0.327453
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۴۰۵.۹۲ ت
Mar 01, 2024
$0.294019
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۸۱۹.۴۲ ت
Feb 26, 2024
$0.258414
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۶۷۷.۹۴ ت
Feb 22, 2024
$0.257634
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۴,۴۹۸.۰۴ ت
Feb 18, 2024
$0.258902
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۳,۳۹۹.۸۳ ت
Feb 14, 2024
$0.242950
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۳,۰۸۷.۲۵ ت
Feb 10, 2024
$0.238537
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۲,۱۷۲.۴۲ ت
Feb 06, 2024
$0.219955
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۲,۷۱۵.۶۷ ت
Feb 02, 2024
$0.218306
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۲,۰۸۹.۰۹ ت
Jan 29, 2024
$0.212441
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۷۱۲.۹۴ ت
Jan 25, 2024
$0.210958
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۶۲۲.۱۹ ت
Jan 21, 2024
$0.215987
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۱,۷۱۷.۱۶ ت
Jan 17, 2024
$0.219422
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۲,۲۷۵.۶۵ ت
Jan 13, 2024
$0.233964
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۱,۸۷۲.۱۸ ت
Jan 09, 2024
$0.230758
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۱,۶۴۴.۰۱ ت
Jan 05, 2024
$0.225823
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱۱,۲۴۳.۶۶ ت
Jan 01, 2024
$0.219637
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱۰,۹۳۴.۰۱ ت
Dec 28, 2023
$0.216095