تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SpookySwap از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۴۷,۷۳۲.۹۲ ت
Jul 25, 2024
$0.812745
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۵۴,۱۷۸.۲۳ ت
Jul 22, 2024
$0.942869
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۰۸۲.۶۷ ت
Jul 19, 2024
$0.761983
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۵۳۴.۰۱ ت
Jul 16, 2024
$0.940923
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۸۸۴.۸۳ ت
Jul 13, 2024
$0.836138
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۶۱۹.۳۶ ت
Jul 10, 2024
$0.875438
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۲۹۴.۶۵ ت
Jul 07, 2024
$0.862869
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۵,۷۸۲.۳۸ ت
Jul 04, 2024
$0.903416
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۳۱۱.۴۰ ت
Jul 01, 2024
$1.05
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۸,۳۴۵.۷۳ ت
Jun 28, 2024
$1.11
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۶,۰۷۱.۱۶ ت
Jun 25, 2024
$1.24
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۸۶۰.۳۹ ت
Jun 22, 2024
$1.22
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷۳,۳۶۲.۰۲ ت
Jun 19, 2024
$1.23
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸۵,۲۱۳.۲۶ ت
Jun 16, 2024
$1.45
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۳,۳۵۲.۱۵ ت
Jun 13, 2024
$1.58
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۰,۱۶۱.۷۳ ت
Jun 10, 2024
$1.69
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۸,۲۱۳.۱۹ ت
Jun 07, 2024
$2.01
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷,۹۳۶.۴۰ ت
Jun 04, 2024
$1.99
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷,۳۱۱.۹۰ ت
Jun 01, 2024
$1.99
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۲,۳۲۶.۲۶ ت
May 29, 2024
$2.09
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۹,۷۵۷.۵۷ ت
May 26, 2024
$2.09
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۲,۰۳۷.۰۴ ت
May 23, 2024
$2.12
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۹,۱۲۹.۶۱ ت
May 20, 2024
$2.17
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۰,۰۱۳.۳۷ ت
May 17, 2024
$2.05
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۰,۹۱۲.۰۹ ت
May 14, 2024
$1.70
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۱,۹۸۹.۶۵ ت
May 11, 2024
$1.82
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۴,۳۴۸.۸۵ ت
May 08, 2024
$1.69
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۶,۱۲۸.۸۳ ت
May 05, 2024
$1.73
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۲,۷۵۲.۷۶ ت
May 02, 2024
$1.66
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۴,۱۳۳.۲۲ ت
Apr 29, 2024
$1.71
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۰,۵۹۰.۹۱ ت
Apr 26, 2024
$1.89
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۴,۶۱۵.۱۷ ت
Apr 23, 2024
$1.90
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۲,۸۴۶.۰۷ ت
Apr 20, 2024
$1.69
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۷,۶۶۷.۲۱ ت
Apr 17, 2024
$1.61
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۹,۸۱۶.۹۲ ت
Apr 14, 2024
$1.72
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۱,۱۵۶.۷۸ ت
Apr 11, 2024
$2.47
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۹,۱۵۸.۵۴ ت
Apr 08, 2024
$2.17
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۲,۰۶۰.۶۲ ت
Apr 05, 2024
$2.03
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۲,۵۶۵.۴۳ ت
Apr 02, 2024
$2.41
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۰,۳۲۵.۹۱ ت
Mar 30, 2024
$2.58
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۷,۴۷۹.۹۲ ت
Mar 27, 2024
$2.88
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۸,۶۷۱.۲۷ ت
Mar 24, 2024
$3.04
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۰,۱۴۴.۰۰ ت
Mar 21, 2024
$3.91
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۹,۴۵۷.۳۹ ت
Mar 18, 2024
$2.31
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۹,۷۶۹.۵۸ ت
Mar 15, 2024
$2.16
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۶,۴۱۰.۹۳ ت
Mar 12, 2024
$2.11
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۷,۸۰۳.۹۷ ت
Mar 09, 2024
$2.30
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۳,۴۵۳.۸۸ ت
Mar 06, 2024
$1.73
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۱,۹۲۹.۵۱ ت
Mar 03, 2024
$1.21
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶۱,۴۲۴.۹۸ ت
Feb 29, 2024
$1.05

افزودن تراکنش

SpookySwap

BOO

  • BOO
  • IRT
  • USD