تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت سورا از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۳۰۴۲۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000012
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۸۲۳۷۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000015
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۴۸۸۹۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000009
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۳۵۲۳۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000013
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۵۲۷۵۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000013
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۹۷۱۰۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000016
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000021
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000021
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۹ ت
Jun 17, 2024
$0.000032
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲.۲۳ ت
Jun 13, 2024
$0.000037
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲.۹۳ ت
Jun 09, 2024
$0.000049
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳.۴۹ ت
Jun 05, 2024
$0.000059
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴.۲۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000072
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵.۱۸ ت
May 28, 2024
$0.000089
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۷ ت
May 24, 2024
$0.000025
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
May 20, 2024
$0.000023
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۹۲۰۷۸ ت
May 16, 2024
$0.000013
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۶۹۶۲۰۱ ت
May 12, 2024
$0.000011
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۰۵ ت
May 08, 2024
$0.000017
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۵۱ ت
May 04, 2024
$0.000024
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۲ ت
Apr 30, 2024
$0.000031
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۸۹ ت
Apr 26, 2024
$0.000045
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۱۳ ت
Apr 22, 2024
$0.000063
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴.۳۳ ت
Apr 18, 2024
$0.000064
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶.۸۰ ت
Apr 14, 2024
$0.000097
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۸.۰۴ ت
Apr 10, 2024
$0.000123
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۸.۲۷ ت
Apr 06, 2024
$0.000127
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۰.۵۴ ت
Apr 02, 2024
$0.000167
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۰۳ ت
Mar 29, 2024
$0.000194
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۴.۷۲ ت
Mar 25, 2024
$0.000238
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۵۰ ت
Mar 21, 2024
$0.000269
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳.۱۹ ت
Mar 17, 2024
$0.000220
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۴۳ ت
Mar 13, 2024
$0.000258
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۰۸ ت
Mar 09, 2024
$0.000269
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۱۴ ت
Mar 05, 2024
$0.000251
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۷.۵۲ ت
Mar 01, 2024
$0.000295
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۱۵ ت
Feb 26, 2024
$0.000368
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۸۲ ت
Feb 22, 2024
$0.000365
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۱.۹۶ ت
Feb 18, 2024
$0.000392
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۳.۸۳ ت
Feb 14, 2024
$0.000250
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۷.۰۵ ت
Feb 10, 2024
$0.000310
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۲.۷۹ ت
Feb 06, 2024
$0.000411
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۹.۰۸ ت
Feb 02, 2024
$0.000499
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۴.۶۱ ت
Jan 29, 2024
$0.000608
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۲.۲۲ ت
Jan 25, 2024
$0.000760
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۳.۲۷ ت
Jan 21, 2024
$0.000804
۲۷ دی ۱۴۰۲
۵۵.۷۳ ت
Jan 17, 2024
$0.001043
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵۸.۰۰ ت
Jan 13, 2024
$0.001105
۱۹ دی ۱۴۰۲
۶۴.۸۷ ت
Jan 09, 2024
$0.001260
۱۵ دی ۱۴۰۲
۶۸.۳۳ ت
Jan 05, 2024
$0.001325

افزودن تراکنش

SORA

XOR

  • XOR
  • IRT
  • USD