تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Solchat از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶۸,۶۲۰.۰۳ ت
Jul 22, 2024
$1.18
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶۹,۰۴۵.۸۵ ت
Jul 22, 2024
$1.20
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۳۴۴.۴۶ ت
Jul 21, 2024
$1.10
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۵۷۷.۲۸ ت
Jul 21, 2024
$1.14
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶۷,۴۰۵.۶۰ ت
Jul 20, 2024
$1.17
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷۰,۷۳۸.۲۱ ت
Jul 20, 2024
$1.23
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۵,۱۷۸.۲۰ ت
Jul 19, 2024
$0.953312
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۴۴۵.۵۵ ت
Jul 19, 2024
$1.06
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۳۶۹.۰۷ ت
Jul 18, 2024
$1.14
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۷,۳۷۴.۱۵ ت
Jul 18, 2024
$1.16
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۹,۶۰۴.۳۰ ت
Jul 17, 2024
$1.20
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۹,۹۸۱.۳۹ ت
Jul 17, 2024
$1.20
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۰,۴۸۰.۱۰ ت
Jul 16, 2024
$1.38
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۷,۰۲۰.۸۱ ت
Jul 16, 2024
$1.50
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۹,۰۵۳.۲۵ ت
Jul 15, 2024
$1.52
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۵,۲۷۵.۰۳ ت
Jul 15, 2024
$1.45
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۹,۰۷۶.۳۵ ت
Jul 14, 2024
$1.69
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۲,۹۴۹.۳۸ ت
Jul 14, 2024
$1.42
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۲,۰۵۷.۵۶ ت
Jul 13, 2024
$1.41
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۷,۰۳۵.۱۳ ت
Jul 13, 2024
$1.48
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۴,۵۵۹.۵۷ ت
Jul 12, 2024
$1.43
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۵,۳۳۶.۱۶ ت
Jul 12, 2024
$1.62
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶,۲۶۷.۶۰ ت
Jul 11, 2024
$1.81
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱,۷۳۶.۲۶ ت
Jul 11, 2024
$1.73
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱۲,۶۵۲.۸۲ ت
Jul 10, 2024
$1.90
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸,۱۶۷.۲۱ ت
Jul 10, 2024
$1.83
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱,۶۲۱.۴۴ ت
Jul 09, 2024
$1.88
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵,۵۶۰.۳۰ ت
Jul 09, 2024
$1.93
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳,۷۵۴.۵۸ ت
Jul 08, 2024
$2.07
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱,۳۰۰.۷۴ ت
Jul 08, 2024
$1.86
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۷,۵۹۱.۰۷ ت
Jul 07, 2024
$1.95
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰,۹۱۴.۲۹ ت
Jul 07, 2024
$1.99
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳۰,۱۰۳.۹۶ ت
Jul 06, 2024
$2.14
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵,۵۴۶.۵۱ ت
Jul 06, 2024
$1.93
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹,۹۹۲.۹۷ ت
Jul 05, 2024
$1.93
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰,۵۶۸.۶۱ ت
Jul 05, 2024
$1.94
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵,۶۹۴.۷۱ ت
Jul 04, 2024
$2.03
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸,۹۶۲.۴۴ ت
Jul 04, 2024
$2.08
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۷,۶۶۴.۵۸ ت
Jul 03, 2024
$2.07
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۶,۲۱۵.۱۵ ت
Jul 03, 2024
$2.20
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸,۸۷۳.۸۵ ت
Jul 02, 2024
$2.24
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴۴,۳۱۱.۷۴ ت
Jul 02, 2024
$2.32
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۹,۱۶۰.۸۷ ت
Jul 01, 2024
$2.40
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۵,۷۵۷.۱۷ ت
Jul 01, 2024
$2.35
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۰,۴۶۵.۴۱ ت
Jun 30, 2024
$2.41
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۰,۲۸۵.۹۶ ت
Jun 30, 2024
$2.43
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵۳,۵۵۸.۰۱ ت
Jun 29, 2024
$2.49
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸,۹۶۳.۴۶ ت
Jun 29, 2024
$2.43
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲,۹۰۸.۰۰ ت
Jun 28, 2024
$2.64
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶۴,۷۳۲.۱۴ ت
Jun 28, 2024
$2.67

افزودن تراکنش

Solchat

CHAT

  • CHAT
  • IRT
  • USD