تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Scorum Coins از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۵۵.۵۲ ت
Jul 19, 2024
$0.101214
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۶۴.۱۱ ت
Jul 13, 2024
$0.100301
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۱۳.۵۹ ت
Jul 07, 2024
$0.105825
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۱۷.۳۱ ت
Jul 01, 2024
$0.122888
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۰۵.۲۱ ت
Jun 25, 2024
$0.078433
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۶۰۶.۳۴ ت
Jun 19, 2024
$0.077780
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۰۰۳.۲۹ ت
Jun 13, 2024
$0.084838
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵,۲۱۱.۱۸ ت
Jun 07, 2024
$0.088186
۱۲ آبان ۱۴۰۱
۵۸۶.۰۸ ت
Nov 03, 2022
$0.016658
۰۶ آبان ۱۴۰۱
۵۱۵.۰۲ ت
Oct 28, 2022
$0.015582
۳۰ مهر ۱۴۰۱
۴۳۸.۲۷ ت
Oct 22, 2022
$0.013375
۲۴ مهر ۱۴۰۱
۴۳۳.۶۹ ت
Oct 16, 2022
$0.013094
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۳۷۷.۴۳ ت
Oct 10, 2022
$0.011614
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
۳۱۶.۹۳ ت
Sep 10, 2022
$0.010434
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
۳۱۵.۶۹ ت
Sep 04, 2022
$0.010434
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۳۱۵.۵۷ ت
Aug 29, 2022
$0.010434
۰۱ شهریور ۱۴۰۱
۳۰۶.۹۷ ت
Aug 23, 2022
$0.010434
۲۶ مرداد ۱۴۰۱
۳۱۵.۸۳ ت
Aug 17, 2022
$0.010434
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۳۲۳.۱۴ ت
Aug 11, 2022
$0.010434
۱۴ مرداد ۱۴۰۱
۲۹۰.۵۹ ت
Aug 05, 2022
$0.009195
۰۸ مرداد ۱۴۰۱
۳۱۵.۶۰ ت
Jul 30, 2022
$0.009896
۰۲ مرداد ۱۴۰۱
۲۸۶.۰۹ ت
Jul 24, 2022
$0.008815
۲۷ تیر ۱۴۰۱
۲۷۶.۰۸ ت
Jul 18, 2022
$0.008595
۲۱ تیر ۱۴۰۱
۳۱۷.۳۸ ت
Jul 12, 2022
$0.009732
۱۵ تیر ۱۴۰۱
۳۴۵.۳۷ ت
Jul 06, 2022
$0.010894
۰۹ تیر ۱۴۰۱
۶۰۴.۲۹ ت
Jun 30, 2022
$0.018568
۰۳ تیر ۱۴۰۱
۵۴۶.۷۴ ت
Jun 24, 2022
$0.017010
۲۸ خرداد ۱۴۰۱
۴۴۴.۸۸ ت
Jun 18, 2022
$0.013590
۲۲ خرداد ۱۴۰۱
۲۷۴.۰۱ ت
Jun 12, 2022
$0.008201
۱۶ خرداد ۱۴۰۱
۱۹۰.۴۴ ت
Jun 06, 2022
$0.006012
۱۰ خرداد ۱۴۰۱
۲۷۶.۳۴ ت
May 31, 2022
$0.008864
۰۴ خرداد ۱۴۰۱
۲۶۸.۷۸ ت
May 25, 2022
$0.008785
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۲۱.۹۵ ت
May 19, 2022
$0.007262
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۲۵.۵۸ ت
May 13, 2022
$0.007311
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۶۰.۶۸ ت
May 07, 2022
$0.012801
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۴۱۲.۸۸ ت
May 01, 2022
$0.014769
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
۴۴۹.۲۱ ت
Apr 25, 2022
$0.016134
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
۴۷۵.۴۷ ت
Apr 19, 2022
$0.017244
۲۴ فروردین ۱۴۰۱
۴۵۸.۲۹ ت
Apr 13, 2022
$0.016482
۱۸ فروردین ۱۴۰۱
۵۲۵.۷۰ ت
Apr 07, 2022
$0.019128
۱۲ فروردین ۱۴۰۱
۵۴۰.۲۵ ت
Apr 01, 2022
$0.019925
۰۶ فروردین ۱۴۰۱
۵۷۵.۳۴ ت
Mar 26, 2022
$0.021931
۲۹ اسفند ۱۴۰۰
۵۸۵.۰۶ ت
Mar 20, 2022
$0.022305
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
۵۶۶.۸۸ ت
Mar 14, 2022
$0.021583
۱۷ اسفند ۱۴۰۰
۵۷۴.۹۸ ت
Mar 08, 2022
$0.022079
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
۶۸۴.۸۶ ت
Mar 02, 2022
$0.026781
۰۵ اسفند ۱۴۰۰
۷۱۵.۸۹ ت
Feb 24, 2022
$0.027382
۲۹ بهمن ۱۴۰۰
۸۱۷.۸۹ ت
Feb 18, 2022
$0.031064
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
۷۸۲.۳۰ ت
Feb 12, 2022
$0.029566
۱۷ بهمن ۱۴۰۰
۸۵۲.۸۲ ت
Feb 06, 2022
$0.031868

افزودن تراکنش

Scorum Coins

SCR

  • SCR
  • IRT
  • USD