تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ریو کارنسی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱۲.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.005343
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶۰.۶۱ ت
Jul 07, 2024
$0.005950
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۱۵.۷۰ ت
Jul 01, 2024
$0.013159
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۹.۱۷ ت
Jun 25, 2024
$0.017288
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۶۴.۱۹ ت
Jun 19, 2024
$0.017969
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۵۶.۷۴ ت
Jun 13, 2024
$0.023005
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۷۳.۹۹ ت
Jun 07, 2024
$0.028500
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۳۹.۶۹ ت
Jun 01, 2024
$0.029541
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۸.۶۷ ت
May 26, 2024
$0.009049
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۰۲.۰۱ ت
Feb 08, 2024
$0.009051
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵۲۷.۲۰ ت
Feb 02, 2024
$0.009051
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۰۱.۳۰ ت
Jan 27, 2024
$0.009051
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۸۷.۰۳ ت
Jan 21, 2024
$0.009051
۲۵ دی ۱۴۰۲
۱,۱۱۴.۷۶ ت
Jan 15, 2024
$0.020905
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۸۸۴.۵۵ ت
Jan 09, 2024
$0.036629
۱۳ دی ۱۴۰۲
۱,۱۷۴.۲۶ ت
Jan 03, 2024
$0.022970
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱,۱۲۳.۰۹ ت
Dec 28, 2023
$0.022196
۰۱ دی ۱۴۰۲
۸۸۲.۵۶ ت
Dec 22, 2023
$0.017636
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۱,۳۸۵.۰۲ ت
Dec 16, 2023
$0.027274
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۷۵۷.۸۶ ت
Dec 10, 2023
$0.015003
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۱,۰۵۰.۲۳ ت
Dec 04, 2023
$0.020782
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۵۱۵.۰۸ ت
Nov 28, 2023
$0.010138
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۴۹۴.۸۳ ت
Nov 22, 2023
$0.009687
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۵۰۲.۳۷ ت
Nov 16, 2023
$0.009814
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۴۹۰.۸۰ ت
Nov 10, 2023
$0.009515
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۹۲۲.۶۵ ت
Nov 04, 2023
$0.017784
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۹۱۱.۸۷ ت
Oct 29, 2023
$0.017463
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۷۶۴.۴۱ ت
Oct 23, 2023
$0.015083
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۹۳۸.۲۶ ت
Oct 17, 2023
$0.018500
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۶۸۱.۲۸ ت
Oct 11, 2023
$0.012881
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۸۳۷.۱۷ ت
Oct 05, 2023
$0.016646
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۶۱۰.۶۶ ت
Sep 29, 2023
$0.012327
۰۱ مهر ۱۴۰۲
۶۰۷.۳۵ ت
Sep 23, 2023
$0.012124
۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۶۰۴.۲۶ ت
Sep 17, 2023
$0.012062
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۵۸۱.۶۱ ت
Sep 11, 2023
$0.011732
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
۶۷۹.۰۷ ت
Sep 05, 2023
$0.013689
۰۸ شهریور ۱۴۰۲
۶۱۹.۲۱ ت
Aug 30, 2023
$0.012611
۰۲ شهریور ۱۴۰۲
۵۷۱.۱۰ ت
Aug 24, 2023
$0.011400
۲۷ مرداد ۱۴۰۲
۱,۰۸۱.۴۳ ت
Aug 18, 2023
$0.022134
۲۱ مرداد ۱۴۰۲
۱,۲۵۶.۳۷ ت
Aug 12, 2023
$0.025882
۱۵ مرداد ۱۴۰۲
۱,۲۴۰.۵۷ ت
Aug 06, 2023
$0.024995
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۱,۲۱۴.۲۶ ت
Jul 31, 2023
$0.024597
۰۳ مرداد ۱۴۰۲
۹۴۰.۸۵ ت
Jul 25, 2023
$0.019265
۲۸ تیر ۱۴۰۲
۱,۰۱۳.۳۴ ت
Jul 19, 2023
$0.020906
۲۲ تیر ۱۴۰۲
۶۲۹.۰۱ ت
Jul 13, 2023
$0.012769
۱۶ تیر ۱۴۰۲
۴۸۱.۹۸ ت
Jul 07, 2023
$0.009579
۱۰ تیر ۱۴۰۲
۱۵۳.۴۱ ت
Jul 01, 2023
$0.003079
۰۴ تیر ۱۴۰۲
۴۸۳.۷۳ ت
Jun 25, 2023
$0.009686
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۸۸۵.۴۰ ت
Jun 19, 2023
$0.018186
۲۳ خرداد ۱۴۰۲
۲۵۲.۰۰ ت
Jun 13, 2023
$0.005052