تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت RSIC•GENESIS•RUNE از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

2.23%
$0.003807
۲۲۱ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۰۱ تومان
معاملات روزانه $1,624,543
ارزش بازار $79,966,100
عرضه کل 21,000,000,000 RSIC
ارزش بازار رقیق شده $79,966,100
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲۲.۲۲ ت
Jul 13, 2024
$0.003825
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲۷.۲۲ ت
Jul 13, 2024
$0.003901
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲۴.۱۱ ت
Jul 13, 2024
$0.003833
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۲۷.۲۶ ت
Jul 12, 2024
$0.003884
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۲۷.۷۹ ت
Jul 12, 2024
$0.003872
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۲۹.۶۸ ت
Jul 12, 2024
$0.003907
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۲۸.۹۱ ت
Jul 12, 2024
$0.003893
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳۴.۸۷ ت
Jul 11, 2024
$0.004008
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۸۶ ت
Jul 11, 2024
$0.003989
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳۰.۸۴ ت
Jul 11, 2024
$0.003921
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳۴.۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.003997
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳۲.۲۳ ت
Jul 10, 2024
$0.003951
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳۶.۶۶ ت
Jul 10, 2024
$0.004005
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳۰.۲۲ ت
Jul 10, 2024
$0.003920
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳۲.۳۵ ت
Jul 10, 2024
$0.003940
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳۱.۲۴ ت
Jul 09, 2024
$0.003907
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳۸.۵۸ ت
Jul 09, 2024
$0.004026
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳۴.۴۴ ت
Jul 09, 2024
$0.003922
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲۵.۹۳ ت
Jul 09, 2024
$0.003792
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۲۹.۸۵ ت
Jul 08, 2024
$0.003856
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳۷.۷۹ ت
Jul 08, 2024
$0.003981
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۲۷.۷۹ ت
Jul 08, 2024
$0.003794
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۶۵ ت
Jul 08, 2024
$0.003905
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۵۸ ت
Jul 07, 2024
$0.003904
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴۵.۰۴ ت
Jul 07, 2024
$0.004077
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴۹.۶۱ ت
Jul 07, 2024
$0.004137
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵۸.۲۰ ت
Jul 07, 2024
$0.004260
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵۲.۸۹ ت
Jul 06, 2024
$0.004165
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵۳.۱۴ ت
Jul 06, 2024
$0.004171
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵۱.۹۱ ت
Jul 06, 2024
$0.004205
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۴۵.۸۲ ت
Jul 06, 2024
$0.004119
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۲۳ ت
Jul 05, 2024
$0.003796
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲۴.۲۴ ت
Jul 05, 2024
$0.003620
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱۲.۵۸ ت
Jul 05, 2024
$0.003429
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳۵.۴۱ ت
Jul 05, 2024
$0.003803
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶۵.۲۷ ت
Jul 04, 2024
$0.004302
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳۹.۳۷ ت
Jul 04, 2024
$0.003875
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳۸.۶۶ ت
Jul 04, 2024
$0.003861
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵۴.۰۲ ت
Jul 04, 2024
$0.004114
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۷۰.۷۵ ت
Jul 03, 2024
$0.004399
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۸.۶۹ ت
Jul 03, 2024
$0.004359
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸۴.۰۷ ت
Jul 03, 2024
$0.004588
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۹۸.۷۳ ت
Jul 03, 2024
$0.004845
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱۰.۹۴ ت
Jul 02, 2024
$0.005037
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۲۱.۹۸ ت
Jul 02, 2024
$0.005202
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۲۵.۰۹ ت
Jul 02, 2024
$0.005238
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳۰.۵۴ ت
Jul 02, 2024
$0.005326
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳۶.۹۰ ت
Jul 01, 2024
$0.005439
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳۵.۹۹ ت
Jul 01, 2024
$0.005424
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵۱.۰۵ ت
Jul 01, 2024
$0.005675