تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Restaked Swell Ethereum از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹۷,۶۱۳,۱۴۴.۵۲ ت
Jul 19, 2024
$3,414.15
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹۹,۲۲۰,۶۶۲.۷۸ ت
Jul 19, 2024
$3,443.59
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹۹,۹۰۴,۴۶۶.۹۵ ت
Jul 18, 2024
$3,459.03
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹۷,۵۸۶,۱۷۷.۱۳ ت
Jul 18, 2024
$3,414.13
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰۱,۱۰۹,۷۷۴.۱۶ ت
Jul 17, 2024
$3,476.40
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۹,۶۳۴,۸۷۳.۵۶ ت
Jul 17, 2024
$3,440.31
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹۸,۹۹۵,۱۲۱.۷۰ ت
Jul 16, 2024
$3,429.70
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰۲,۵۲۸,۴۷۶.۰۸ ت
Jul 16, 2024
$3,494.40
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹۶,۰۵۶,۱۹۸.۸۹ ت
Jul 15, 2024
$3,362.53
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹۱,۴۶۴,۵۳۳.۹۹ ت
Jul 15, 2024
$3,274.63
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸,۲۸۳,۸۹۳.۲۱ ت
Jul 14, 2024
$3,224.31
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴,۶۷۱,۸۱۰.۸۲ ت
Jul 14, 2024
$3,178.35
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴,۰۷۵,۰۴۱.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$3,168.49
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۵۹۴,۹۷۱.۰۹ ت
Jul 13, 2024
$3,140.25
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰,۹۷۹,۰۸۶.۳۱ ت
Jul 12, 2024
$3,076.72
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۰۷۲,۱۸۱.۱۳ ت
Jul 12, 2024
$3,113.63
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴,۷۹۳,۴۶۳.۵۵ ت
Jul 11, 2024
$3,152.28
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۲,۷۴۷,۲۴۱.۶۲ ت
Jul 11, 2024
$3,111.86
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۹۳۴,۸۴۷.۰۵ ت
Jul 10, 2024
$3,112.76
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱,۱۹۷,۰۲۱.۷۳ ت
Jul 10, 2024
$3,073.01
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۱۹۴,۰۰۲.۹۳ ت
Jul 09, 2024
$3,092.11
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰,۲۳۱,۰۲۴.۴۲ ت
Jul 09, 2024
$3,025.30
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱,۶۱۲,۳۰۲.۵۱ ت
Jul 08, 2024
$3,041.11
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷۵,۴۵۴,۸۰۷.۷۲ ت
Jul 08, 2024
$2,932.60
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱,۲۷۹,۳۹۶.۷۱ ت
Jul 07, 2024
$3,016.37
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵,۸۵۹,۲۴۰.۹۱ ت
Jul 07, 2024
$3,068.80
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱,۰۷۳,۳۷۱.۵۷ ت
Jul 06, 2024
$2,983.62
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۶,۹۵۰,۴۰۱.۵۱ ت
Jul 06, 2024
$2,965.25
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰,۶۲۳,۸۶۹.۴۵ ت
Jul 05, 2024
$2,916.25
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹۱,۶۳۶,۶۰۴.۵۱ ت
Jul 05, 2024
$3,096.25
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹۵,۰۳۷,۱۶۰.۶۳ ت
Jul 04, 2024
$3,158.47
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰۲,۱۲۴,۹۸۴.۳۹ ت
Jul 04, 2024
$3,273.49
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۳,۵۳۹,۵۸۱.۶۵ ت
Jul 03, 2024
$3,302.31
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱۰,۶۲۷,۹۱۵.۱۰ ت
Jul 03, 2024
$3,416.28
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱۳,۱۷۷,۵۰۲.۴۴ ت
Jul 02, 2024
$3,444.65
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱۳,۲۳۹,۸۵۵.۰۷ ت
Jul 02, 2024
$3,436.35
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱۳,۹۵۲,۸۸۱.۷۵ ت
Jul 01, 2024
$3,454.13
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱۲,۳۲۸,۳۳۲.۷۶ ت
Jul 01, 2024
$3,425.45
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۱۰,۳۴۴,۹۹۵.۵۴ ت
Jun 30, 2024
$3,379.14
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰۸,۳۳۳,۲۷۶.۵۰ ت
Jun 30, 2024
$3,370.43
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰۸,۱۸۰,۱۹۲.۶۴ ت
Jun 29, 2024
$3,388.32
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰۴,۹۹۵,۴۵۱.۳۶ ت
Jun 29, 2024
$3,346.29
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱۰,۱۹۱,۵۸۲.۰۷ ت
Jun 28, 2024
$3,414.83
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱۱,۳۹۸,۷۶۳.۶۶ ت
Jun 28, 2024
$3,433.38
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰۹,۲۸۰,۷۹۵.۶۳ ت
Jun 27, 2024
$3,398.16
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰۶,۰۶۳,۷۱۱.۶۴ ت
Jun 27, 2024
$3,382.52
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰۴,۴۶۶,۱۴۸.۳۲ ت
Jun 26, 2024
$3,382.98
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵,۲۴۸,۱۴۴.۴۰ ت
Jun 26, 2024
$3,402.59
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵,۷۶۶,۷۱۳.۸۹ ت
Jun 25, 2024
$3,377.01
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵,۱۰۶,۱۵۳.۵۳ ت
Jun 25, 2024
$3,347.85