تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت QORPO WORLD از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۲۳.۳۴ ت
Jul 15, 2024
$0.219931
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۳۸.۱۶ ت
Jul 15, 2024
$0.212730
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۳۸.۸۱ ت
Jul 14, 2024
$0.214724
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۹۹.۷۷ ت
Jul 14, 2024
$0.218573
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۷۶۸.۵۵ ت
Jul 13, 2024
$0.219785
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۷۳.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.220190
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۱۹.۹۵ ت
Jul 12, 2024
$0.217944
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۵۳.۴۶ ت
Jul 12, 2024
$0.218607
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۳۰.۴۷ ت
Jul 11, 2024
$0.218867
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۱۲۰.۴۲ ت
Jul 11, 2024
$0.223417
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۹۱.۷۸ ت
Jul 10, 2024
$0.224939
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۰۳.۷۸ ت
Jul 10, 2024
$0.223929
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۸۴.۲۶ ت
Jul 09, 2024
$0.219160
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۲۹۰.۸۷ ت
Jul 09, 2024
$0.206311
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۶۲.۵۵ ت
Jul 08, 2024
$0.207012
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۰۵۵.۴۱ ت
Jul 08, 2024
$0.201497
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۶۲.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.205536
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۷۹۹.۰۴ ت
Jul 07, 2024
$0.211330
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۰۹.۴۲ ت
Jul 06, 2024
$0.207771
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۲۶۶.۶۲ ت
Jul 06, 2024
$0.205558
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۰۷۵.۱۸ ت
Jul 05, 2024
$0.194959
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۹۲.۸۱ ت
Jul 05, 2024
$0.205076
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۶۴۹.۹۷ ت
Jul 04, 2024
$0.188662
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۶۳۳.۷۷ ت
Jul 04, 2024
$0.188413
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۳۱.۸۹ ت
Jul 03, 2024
$0.183853
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۴۲.۹۲ ت
Jul 03, 2024
$0.185599
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۱۲.۲۵ ت
Jul 02, 2024
$0.184406
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۱۳.۰۱ ت
Jul 02, 2024
$0.185532
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۳۲.۱۵ ت
Jul 01, 2024
$0.186179
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۴۵.۸۰ ت
Jul 01, 2024
$0.186266
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۸۰.۰۵ ت
Jun 30, 2024
$0.184424
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۶۷.۲۱ ت
Jun 30, 2024
$0.183899
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۶۹.۲۵ ت
Jun 29, 2024
$0.183417
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۰۲.۱۰ ت
Jun 29, 2024
$0.182860
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۴۰.۲۴ ت
Jun 28, 2024
$0.182612
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۱۳.۴۵ ت
Jun 28, 2024
$0.186993
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۶۲.۱۳ ت
Jun 27, 2024
$0.182866
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۳۷.۵۲ ت
Jun 27, 2024
$0.184463
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۶۹.۳۲ ت
Jun 26, 2024
$0.186456
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۵۳.۳۶ ت
Jun 26, 2024
$0.184900
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۵۶.۸۳ ت
Jun 25, 2024
$0.184745
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۶۱.۸۲ ت
Jun 25, 2024
$0.182202
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۳۳.۱۱ ت
Jun 24, 2024
$0.182245
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۰۰.۷۴ ت
Jun 24, 2024
$0.183562
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۰۱۴.۰۸ ت
Jun 23, 2024
$0.184583
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۲۶.۹۸ ت
Jun 23, 2024
$0.177717
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۴۴.۰۵ ت
Jun 22, 2024
$0.180987
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۶۷.۴۲ ت
Jun 22, 2024
$0.181428
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۱۲.۴۵ ت
Jun 21, 2024
$0.183638
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۰۷.۹۵ ت
Jun 21, 2024
$0.188571