تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت PointPay از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۳۰.۹۲ ت
Jul 19, 2024
$0.043747
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۲۴.۰۱ ت
Jul 15, 2024
$0.043168
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۲۲.۳۳ ت
Jul 11, 2024
$0.041248
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۹۰.۹۷ ت
Jul 07, 2024
$0.041129
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۴۳.۳۱ ت
Jul 03, 2024
$0.044495
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۳۱.۵۶ ت
Jun 29, 2024
$0.042956
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۱۴.۸۲ ت
Jun 25, 2024
$0.042680
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۳۷.۵۱ ت
Jun 21, 2024
$0.046058
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۸۵۱.۷۹ ت
Jun 17, 2024
$0.048593
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۲۵۱.۹۶ ت
Jun 13, 2024
$0.055141
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۴۳۸.۱۶ ت
Jun 09, 2024
$0.058183
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۲۶۱.۶۸ ت
Jun 05, 2024
$0.073007
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴,۳۱۳.۳۳ ت
Jun 01, 2024
$0.073245
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۲۵۱.۸۱ ت
May 28, 2024
$0.073655
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۴۱۲.۳۷ ت
May 24, 2024
$0.075791
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۴۳۱.۵۷ ت
May 20, 2024
$0.074610
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۰۲.۱۵ ت
May 16, 2024
$0.078337
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۴۷.۶۶ ت
May 12, 2024
$0.076419
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۷۵۵.۰۰ ت
May 08, 2024
$0.077300
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۷۶۲.۰۱ ت
May 04, 2024
$0.077177
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۸۸۵.۶۳ ت
Apr 30, 2024
$0.079378
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۷۰.۳۶ ت
Apr 26, 2024
$0.065451
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۹۰۳.۵۵ ت
Apr 22, 2024
$0.090441
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶,۶۴۲.۵۵ ت
Apr 18, 2024
$0.099022
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷,۱۵۴.۰۶ ت
Apr 14, 2024
$0.102871
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۶,۴۸۵.۹۹ ت
Apr 10, 2024
$0.099883
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۶,۴۶۴.۵۰ ت
Apr 06, 2024
$0.099624
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۹.۹۸ ت
Apr 02, 2024
$0.008563
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۹.۲۰ ت
Mar 29, 2024
$0.008563
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۱.۹۷ ت
Mar 25, 2024
$0.008131
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۵.۸۲ ت
Mar 21, 2024
$0.008251
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۲۰.۵۷ ت
Mar 17, 2024
$0.008708
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۲۶.۶۰ ت
Mar 13, 2024
$0.008821
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۵۴.۸۵ ت
Mar 09, 2024
$0.009283
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۵۲.۷۸ ت
Mar 05, 2024
$0.009164
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۰۵.۷۹ ت
Mar 01, 2024
$0.008543
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۴.۷۵ ت
Feb 26, 2024
$0.007580
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۴۱.۲۷ ت
Feb 22, 2024
$0.007745
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۴۴.۵۹ ت
Feb 18, 2024
$0.007939
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۲۷.۳۳ ت
Feb 14, 2024
$0.007748
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۳۹.۷۳ ت
Feb 10, 2024
$0.008014
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۳۳.۶۵ ت
Feb 06, 2024
$0.007836
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴۶۳.۳۴ ت
Feb 02, 2024
$0.007954
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۵۹.۰۱ ت
Jan 29, 2024
$0.008066
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۵۳.۹۴ ت
Jan 25, 2024
$0.008175
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۳۴.۲۶ ت
Jan 21, 2024
$0.008070
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۳۳.۸۴ ت
Jan 17, 2024
$0.008124
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴۲۸.۱۲ ت
Jan 13, 2024
$0.008159
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۱۴.۸۴ ت
Jan 09, 2024
$0.008063
۱۵ دی ۱۴۰۲
۴۲۰.۵۶ ت
Jan 05, 2024
$0.008156