تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Parcl از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۳۰.۱۳ ت
Jul 13, 2024
$0.215373
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۵۲.۷۱ ت
Jul 13, 2024
$0.217791
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۰۹.۸۲ ت
Jul 13, 2024
$0.213100
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۱۲.۳۰ ت
Jul 13, 2024
$0.212303
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۰۱.۴۱ ت
Jul 12, 2024
$0.213693
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۰۹.۰۱ ت
Jul 12, 2024
$0.209258
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۲۷۸.۷۰ ت
Jul 12, 2024
$0.208908
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۸۹۲.۹۳ ت
Jul 12, 2024
$0.202271
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۰۹.۷۶ ت
Jul 11, 2024
$0.206660
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۸۹.۶۰ ت
Jul 11, 2024
$0.213053
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۶۴.۰۰ ت
Jul 11, 2024
$0.211729
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۹۳.۱۱ ت
Jul 11, 2024
$0.216141
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۳۷.۰۸ ت
Jul 10, 2024
$0.211637
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۷۵۰.۵۰ ت
Jul 10, 2024
$0.215779
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۰۱.۵۸ ت
Jul 10, 2024
$0.214584
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۲۰۷.۱۱ ت
Jul 10, 2024
$0.207026
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۰۰۴.۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.202844
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۶۸.۴۳ ت
Jul 09, 2024
$0.205389
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۲۳.۴۲ ت
Jul 09, 2024
$0.206196
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۸۷.۶۱ ت
Jul 09, 2024
$0.204577
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۹۳.۰۶ ت
Jul 08, 2024
$0.211293
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۷۵۶.۹۹ ت
Jul 08, 2024
$0.213616
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۳۸.۴۹ ت
Jul 08, 2024
$0.205540
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۶۸.۵۹ ت
Jul 08, 2024
$0.191689
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۹۴.۸۶ ت
Jul 07, 2024
$0.200524
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۵۵.۷۵ ت
Jul 07, 2024
$0.202263
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۹۸.۴۳ ت
Jul 07, 2024
$0.198885
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۷۰.۲۰ ت
Jul 07, 2024
$0.207552
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۶۳.۱۹ ت
Jul 06, 2024
$0.203628
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۵۸.۶۱ ت
Jul 06, 2024
$0.187161
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۱۵.۲۱ ت
Jul 06, 2024
$0.182228
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۹۸.۷۷ ت
Jul 06, 2024
$0.182637
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۴۳.۷۹ ت
Jul 05, 2024
$0.186258
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۲۵۰.۶۰ ت
Jul 05, 2024
$0.165500
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۸۰.۰۰ ت
Jul 05, 2024
$0.170657
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۵۵.۰۴ ت
Jul 05, 2024
$0.185078
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۵۲.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.203593
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۲۱.۴۶ ت
Jul 04, 2024
$0.202775
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۴۴.۸۲ ت
Jul 04, 2024
$0.207848
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۰۳.۹۹ ت
Jul 04, 2024
$0.213843
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۵۸.۳۴ ت
Jul 03, 2024
$0.215437
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۴۷۵.۵۷ ت
Jul 03, 2024
$0.218633
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۲۸.۵۸ ت
Jul 03, 2024
$0.224999
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۳۵۷.۱۹ ت
Jul 03, 2024
$0.232867
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۸۷.۹۹ ت
Jul 02, 2024
$0.226630
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۹۸.۱۹ ت
Jul 02, 2024
$0.226191
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۴۲۴.۱۲ ت
Jul 02, 2024
$0.232323
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۵۷۰.۵۹ ت
Jul 02, 2024
$0.234805
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۹۶۲.۱۶ ت
Jul 01, 2024
$0.241553
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۹۶۰.۸۹ ت
Jul 01, 2024
$0.241534