تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Mimo Governance Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

4.6%
$0.005013
۲۹۱ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۳۷ تومان
معاملات روزانه $2,789
ارزش بازار $4,526,075
سکه در گردش 588,825,910 MIMO
ارزش بازار رقیق شده $4,526,075
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸۶.۶۱ ت
Jul 13, 2024
$0.004902
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷۵.۵۹ ت
Jul 10, 2024
$0.004673
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۸۶.۷۹ ت
Jul 07, 2024
$0.004732
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۱۰.۵۹ ت
Jul 04, 2024
$0.005030
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۲۷.۴۸ ت
Jul 01, 2024
$0.005283
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۴۰.۸۴ ت
Jun 28, 2024
$0.005535
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۲۰.۵۹ ت
Jun 25, 2024
$0.005232
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳۰.۹۵ ت
Jun 22, 2024
$0.005576
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۲.۰۹ ت
Jun 19, 2024
$0.005945
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۰.۱۶ ت
Jun 16, 2024
$0.006142
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۰.۵۳ ت
Jun 13, 2024
$0.006452
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۸.۱۲ ت
Jun 10, 2024
$0.006572
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۸.۷۱ ت
Jun 07, 2024
$0.006958
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۵۵.۴۰ ت
Jun 04, 2024
$0.007717
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۵.۴۳ ت
Jun 01, 2024
$0.007394
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۵۳.۲۸ ت
May 29, 2024
$0.007763
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۵.۴۱ ت
May 26, 2024
$0.008132
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۴۸.۱۲ ت
May 23, 2024
$0.007798
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۱.۶۶ ت
May 20, 2024
$0.007940
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۸.۲۵ ت
May 17, 2024
$0.008000
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۱.۹۷ ت
May 14, 2024
$0.008643
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳۳.۵۳ ت
May 11, 2024
$0.008706
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۶.۸۱ ت
May 08, 2024
$0.008564
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۷.۹۰ ت
May 05, 2024
$0.008967
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵۹.۶۳ ت
May 02, 2024
$0.009057
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۹.۵۹ ت
Apr 29, 2024
$0.009029
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷۵.۷۱ ت
Apr 26, 2024
$0.009035
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶۱.۱۴ ت
Apr 23, 2024
$0.010115
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶۵.۴۹ ت
Apr 20, 2024
$0.010004
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۵۱.۲۸ ت
Apr 17, 2024
$0.009784
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۲۷.۸۱ ت
Apr 14, 2024
$0.009027
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۶۸.۷۶ ت
Apr 11, 2024
$0.011828
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۶۳.۶۳ ت
Apr 08, 2024
$0.011952
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۷۷۳.۴۳ ت
Apr 05, 2024
$0.011927
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۸۳.۰۶ ت
Apr 02, 2024
$0.012418
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۸۲۵.۲۸ ت
Mar 30, 2024
$0.013306
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸۱۸.۷۵ ت
Mar 27, 2024
$0.013301
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۷۲۹.۶۱ ت
Mar 24, 2024
$0.011765
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۹۰.۵۱ ت
Mar 21, 2024
$0.011264
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۷۰۳.۲۴ ت
Mar 18, 2024
$0.011656
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۸۴.۶۳ ت
Mar 15, 2024
$0.013062
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۴۲.۶۶ ت
Mar 12, 2024
$0.012452
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۶۷.۹۲ ت
Mar 09, 2024
$0.012848
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۸۰۰.۴۳ ت
Mar 06, 2024
$0.013421
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۲۴.۶۷ ت
Mar 03, 2024
$0.013911
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸۷۶.۳۸ ت
Feb 29, 2024
$0.015002
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۶۷.۹۷ ت
Feb 26, 2024
$0.015135
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۸۹۰.۰۴ ت
Feb 23, 2024
$0.015516
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۸۳۹.۴۹ ت
Feb 20, 2024
$0.014904
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱,۰۱۲.۱۵ ت
Feb 17, 2024
$0.018165