تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Papparico Finance از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000024
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000024
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000024
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000024
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000023
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000023
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000024
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000024
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000024
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000023
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000023
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000023
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000023
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000023
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000023
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000023
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000022
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000022
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000022
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000022
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000022
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000022
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000023
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000023
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000023
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000023
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000023
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000023
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000023
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000023
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000023
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000022
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000022
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000022
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000022
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000023
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000023
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000023
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000022
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000022
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000021
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000022
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000021
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000020
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000022
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000022
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000022
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000023
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000023
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000024