تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Onomy Protocol از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲,۷۶۵.۶۴ ت
Jul 23, 2024
$0.047646
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۵۰.۱۲ ت
Jul 21, 2024
$0.056661
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۸۸.۱۰ ت
Jul 19, 2024
$0.046464
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۲۲.۱۱ ت
Jul 17, 2024
$0.048633
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۷۶.۵۶ ت
Jul 15, 2024
$0.044043
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۳۵.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$0.039945
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۳۴.۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.053347
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۲۹.۰۱ ت
Jul 09, 2024
$0.030701
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۸۲.۰۰ ت
Jul 07, 2024
$0.055803
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۶۹.۷۷ ت
Jul 05, 2024
$0.060911
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۶۸.۲۳ ت
Jul 03, 2024
$0.080582
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۷۳.۲۷ ت
Jul 01, 2024
$0.094752
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۷۶.۵۸ ت
Jun 29, 2024
$0.097560
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶,۱۰۲.۲۲ ت
Jun 27, 2024
$0.100167
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۸۱.۸۵ ت
Jun 25, 2024
$0.109064
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۴۹.۷۴ ت
Jun 23, 2024
$0.115637
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۹۲.۲۷ ت
Jun 21, 2024
$0.112596
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵,۹۲۷.۶۲ ت
Jun 19, 2024
$0.100091
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶,۳۱۸.۹۲ ت
Jun 17, 2024
$0.107672
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۵,۹۵۰.۱۲ ت
Jun 15, 2024
$0.100547
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶,۹۸۲.۹۷ ت
Jun 13, 2024
$0.118405
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۶,۴۹۵.۰۲ ت
Jun 11, 2024
$0.109479
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۶۶۹.۲۵ ت
Jun 09, 2024
$0.112863
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷,۸۴۲.۶۶ ت
Jun 07, 2024
$0.133526
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۸,۶۳۷.۵۰ ت
Jun 05, 2024
$0.147969
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۷,۳۶۹.۷۵ ت
Jun 03, 2024
$0.124591
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶,۸۴۷.۲۲ ت
Jun 01, 2024
$0.116273
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۷۳۵.۳۹ ت
May 30, 2024
$0.115051
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۶,۴۳۴.۲۹ ت
May 28, 2024
$0.111462
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶,۲۶۲.۰۶ ت
May 26, 2024
$0.109420
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۶,۵۶۳.۹۷ ت
May 24, 2024
$0.112749
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۷,۳۵۲.۱۲ ت
May 22, 2024
$0.128895
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۵۸۷.۳۵ ت
May 20, 2024
$0.127741
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۳۲۶.۶۳ ت
May 18, 2024
$0.125863
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۸۳۵.۰۲ ت
May 16, 2024
$0.133367
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۱۲۰.۸۹ ت
May 14, 2024
$0.120223
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۶۲۴.۰۱ ت
May 12, 2024
$0.125357
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۶۹۹.۰۶ ت
May 10, 2024
$0.142150
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۶۷۱.۳۴ ت
May 08, 2024
$0.157223
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۳۲۳.۸۶ ت
May 06, 2024
$0.186187
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۲۷۰.۹۶ ت
May 04, 2024
$0.198871
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۵۵۶.۰۳ ت
May 02, 2024
$0.219410
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۲۲۱.۵۷ ت
Apr 30, 2024
$0.247308
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۴۶۳.۲۶ ت
Apr 28, 2024
$0.251345
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۱۸۰.۵۸ ت
Apr 26, 2024
$0.269638
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۶۲۱.۳۳ ت
Apr 24, 2024
$0.302380
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۵۸۴.۷۰ ت
Apr 22, 2024
$0.330675
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۲۵۹.۷۹ ت
Apr 20, 2024
$0.319595
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۷۱۲.۸۰ ت
Apr 18, 2024
$0.308770
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۷۸۶.۰۸ ت
Apr 16, 2024
$0.248474

افزودن تراکنش

Onomy Protocol

NOM

  • NOM
  • IRT
  • USD