تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت enqAI از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۲.۵۰ ت
Jul 21, 2024
$0.019395
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۲.۸۱ ت
Jul 19, 2024
$0.018543
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۹.۶۷ ت
Jul 17, 2024
$0.017399
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۲۰.۹۵ ت
Jul 15, 2024
$0.014040
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۳۶.۷۲ ت
Jul 13, 2024
$0.016021
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۳۷.۹۷ ت
Jul 11, 2024
$0.012566
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۴۵.۶۰ ت
Jul 09, 2024
$0.014194
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۳۵.۸۶ ت
Jul 07, 2024
$0.013801
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۶۲.۶۲ ت
Jul 05, 2024
$0.012321
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۰۰.۰۴ ت
Jul 03, 2024
$0.014598
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۷۷.۳۷ ت
Jul 01, 2024
$0.014154
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹۵۷.۸۹ ت
Jun 29, 2024
$0.015636
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۹۰۲.۱۹ ت
Jun 27, 2024
$0.014809
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۶.۰۱ ت
Jun 25, 2024
$0.018054
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۵۷.۹۳ ت
Jun 23, 2024
$0.021236
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۴۲.۱۹ ت
Jun 21, 2024
$0.022582
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۷۸.۷۴ ت
Jun 19, 2024
$0.021592
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۹۰.۴۹ ت
Jun 17, 2024
$0.023693
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۸۵.۸۸ ت
Jun 15, 2024
$0.023419
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۶۳.۳۱ ت
Jun 13, 2024
$0.026508
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۳۸.۳۲ ت
Jun 11, 2024
$0.029300
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۳۱.۳۱ ت
Jun 09, 2024
$0.030991
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۲۴.۲۹ ت
Jun 07, 2024
$0.034467
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۸۲.۶۲ ت
Jun 05, 2024
$0.039103
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۵۹.۸۲ ت
Jun 03, 2024
$0.038204
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۰۷.۱۹ ت
Jun 01, 2024
$0.035782
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۳۳۷.۷۱ ت
May 30, 2024
$0.039931
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۴۰۵.۳۴ ت
May 28, 2024
$0.041668
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۲۸۹.۹۹ ت
May 26, 2024
$0.057487
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۱۶.۴۹ ت
May 24, 2024
$0.062120
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۰۳.۰۲ ت
May 22, 2024
$0.066673
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۹۰۹.۲۹ ت
May 20, 2024
$0.048981
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۸۴۳.۶۰ ت
May 18, 2024
$0.048849
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۳۹۶.۳۵ ت
May 16, 2024
$0.057812
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۹۵.۷۹ ت
May 14, 2024
$0.043825
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۲۶۴.۱۹ ت
May 12, 2024
$0.053671
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۴۷۲.۰۷ ت
May 10, 2024
$0.056736
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۴۴.۲۹ ت
May 08, 2024
$0.041361
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۵۵.۷۷ ت
May 06, 2024
$0.032172
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۰۵.۳۲ ت
May 04, 2024
$0.026017
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۵۷.۱۱ ت
May 02, 2024
$0.028439
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۱۶.۹۵ ت
Apr 30, 2024
$0.029520
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۵۲.۶۷ ت
Apr 28, 2024
$0.030114
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۹۳.۲۳ ت
Apr 26, 2024
$0.034421
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۲۳.۴۹ ت
Apr 24, 2024
$0.038889
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۴۱.۵۷ ت
Apr 22, 2024
$0.037404
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۶۰.۱۷ ت
Apr 20, 2024
$0.035480
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۲۶.۶۱ ت
Apr 18, 2024
$0.037664
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۲۴.۷۲ ت
Apr 16, 2024
$0.037372
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۳۹.۶۹ ت
Apr 14, 2024
$0.032205