تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت New BitShares از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000077
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000070
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000072
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000066
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000087
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000069
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000065
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۰ ت
Jun 21, 2024
$0.000072
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵.۹۶ ت
Jun 17, 2024
$0.000101
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷.۱۹ ت
Jun 13, 2024
$0.000121
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۹.۳۲ ت
Jun 09, 2024
$0.000157
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۸.۶۱ ت
Jun 05, 2024
$0.000147
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹.۱۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000155
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۷.۷۶ ت
May 28, 2024
$0.000134
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۷.۳۹ ت
May 24, 2024
$0.000127
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۴۰ ت
May 20, 2024
$0.000124
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۴۱ ت
May 16, 2024
$0.000126
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۰۹ ت
May 12, 2024
$0.000133
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۴۸ ت
May 08, 2024
$0.000137
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۵۱ ت
May 04, 2024
$0.000137
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۰۸ ت
Apr 30, 2024
$0.000131
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۹۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000156
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۹۴ ت
Apr 22, 2024
$0.000167
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱.۵۵ ت
Apr 18, 2024
$0.000172
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۸۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000184
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۴.۱۳ ت
Apr 10, 2024
$0.000217
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۵.۰۵ ت
Apr 06, 2024
$0.000232
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۲۵ ت
Apr 02, 2024
$0.000194
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱.۹۱ ت
Mar 29, 2024
$0.000192
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۱۱ ت
Mar 25, 2024
$0.000212
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۲۲ ت
Mar 21, 2024
$0.000199
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۲.۵۴ ت
Mar 17, 2024
$0.000209
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴.۱۶ ت
Mar 13, 2024
$0.000237
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۲۳ ت
Mar 09, 2024
$0.000271
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۳.۵۹ ت
Mar 05, 2024
$0.000225
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۱.۰۹ ت
Mar 01, 2024
$0.000187
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۰.۰۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000174
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۹.۷۷ ت
Feb 22, 2024
$0.000171
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۰.۱۲ ت
Feb 18, 2024
$0.000180
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۸.۴۵ ت
Feb 14, 2024
$0.000153
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۸.۳۰ ت
Feb 10, 2024
$0.000151
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۷.۹۲ ت
Feb 06, 2024
$0.000143
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۸.۵۲ ت
Feb 02, 2024
$0.000146
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۸.۳۶ ت
Jan 29, 2024
$0.000146
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۷.۹۸ ت
Jan 25, 2024
$0.000143
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۸.۱۸ ت
Jan 21, 2024
$0.000152
۲۷ دی ۱۴۰۲
۸.۱۷ ت
Jan 17, 2024
$0.000153
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸.۸۹ ت
Jan 13, 2024
$0.000169
۱۹ دی ۱۴۰۲
۸.۰۵ ت
Jan 09, 2024
$0.000156
۱۵ دی ۱۴۰۲
۸.۸۴ ت
Jan 05, 2024
$0.000171