تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Nelore Coin از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۵۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000744
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۸۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000763
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۸۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000753
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۴۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000717
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۵۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000736
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۰۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000763
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۷۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000721
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۰۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000719
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۲۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000726
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۳۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000691
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۰۹ ت
Jun 23, 2024
$0.000693
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۲۵ ت
Jun 21, 2024
$0.000710
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۲۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000730
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۷.۰۱ ت
Jun 17, 2024
$0.000801
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۴.۷۱ ت
Jun 15, 2024
$0.000755
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۹۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000966
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۲.۲۲ ت
Jun 11, 2024
$0.000880
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۲.۰۳ ت
Jun 09, 2024
$0.000880
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۴.۵۳ ت
Jun 07, 2024
$0.000928
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۱۶ ت
Jun 05, 2024
$0.000962
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۵۱ ت
Jun 03, 2024
$0.000870
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۴.۴۳ ت
Jun 01, 2024
$0.000924
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۵.۹۶ ت
May 30, 2024
$0.000955
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۰۱ ت
May 28, 2024
$0.001004
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۴.۳۶ ت
May 26, 2024
$0.001124
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۵.۳۵ ت
May 24, 2024
$0.000950
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۴.۲۰ ت
May 22, 2024
$0.001125
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳.۱۸ ت
May 20, 2024
$0.001063
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸.۲۷ ت
May 18, 2024
$0.001172
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۴۸ ت
May 16, 2024
$0.001216
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶.۶۹ ت
May 14, 2024
$0.001294
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳.۲۲ ت
May 12, 2024
$0.001368
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰.۳۸ ت
May 10, 2024
$0.001476
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷.۵۰ ت
May 08, 2024
$0.001422
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲.۰۸ ت
May 06, 2024
$0.001349
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳.۲۳ ت
May 04, 2024
$0.001348
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵.۸۵ ت
May 02, 2024
$0.001227
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۹.۳۷ ت
Apr 30, 2024
$0.001777
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴.۷۸ ت
Apr 28, 2024
$0.001540
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۱.۴۹ ت
Apr 26, 2024
$0.001592
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۰.۴۷ ت
Apr 24, 2024
$0.001856
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵.۲۴ ت
Apr 22, 2024
$0.001765
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۰.۹۸ ت
Apr 20, 2024
$0.001668
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۹.۱۲ ت
Apr 18, 2024
$0.001626
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۹.۳۱ ت
Apr 16, 2024
$0.001766
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۸.۹۳ ت
Apr 14, 2024
$0.001710
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۵.۷۶ ت
Apr 12, 2024
$0.002077
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۳.۳۰ ت
Apr 10, 2024
$0.002206
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۲.۷۷ ت
Apr 08, 2024
$0.002078
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۴.۱۵ ت
Apr 06, 2024
$0.002529