تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت NAZA از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۸۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000293
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۹۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000292
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۹۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000292
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۹۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000292
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۱۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000417
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۲۲ ت
Jul 18, 2024
$0.000419
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۳۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000403
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۳۲ ت
Jul 18, 2024
$0.000282
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۳۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000282
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۶۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000287
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۸۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000291
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۶۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000408
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۷۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000409
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000405
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۴۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000406
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۰۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000414
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۲۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000400
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۳۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000400
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۷۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000476
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۳۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000467
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۳۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000465
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۲۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000500
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۱۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000520
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۲۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000710
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000902
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۵۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000920
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000927
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۸۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000921
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۶۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000934
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۳۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000906
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۹۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000883
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۲۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000957
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$0.001004
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۳۲ ت
Jul 11, 2024
$0.001046
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۲۴ ت
Jul 11, 2024
$0.001023
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.001114
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۷۲ ت
Jul 10, 2024
$0.001084
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۷۵ ت
Jul 10, 2024
$0.001078
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۲۷ ت
Jul 10, 2024
$0.001111
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۹۴ ت
Jul 10, 2024
$0.001118
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۴۱ ت
Jul 09, 2024
$0.001105
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۴۰ ت
Jul 09, 2024
$0.001120
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۵۷ ت
Jul 09, 2024
$0.001113
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۹۰ ت
Jul 09, 2024
$0.001072
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۲۵ ت
Jul 08, 2024
$0.001061
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۹۸ ت
Jul 08, 2024
$0.001155
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۸۵ ت
Jul 08, 2024
$0.001113
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۷۷ ت
Jul 08, 2024
$0.001099
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۴۴ ت
Jul 07, 2024
$0.001160
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۷۷ ت
Jul 07, 2024
$0.001177