تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Mettalex از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۲,۴۸۵.۲۹ ت
Jul 19, 2024
$2.29
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳,۳۵۸.۳۷ ت
Jul 15, 2024
$2.10
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۷,۰۴۳.۸۹ ت
Jul 11, 2024
$1.99
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰,۸۸۰.۵۱ ت
Jul 07, 2024
$2.32
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸,۱۶۰.۶۶ ت
Jul 03, 2024
$2.56
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴۷,۵۴۹.۰۵ ت
Jun 29, 2024
$2.40
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵۴,۳۵۳.۸۱ ت
Jun 25, 2024
$2.51
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶۴,۱۴۹.۷۲ ت
Jun 21, 2024
$2.76
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۸,۱۷۲.۱۸ ت
Jun 17, 2024
$2.35
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۵,۱۰۹.۴۹ ت
Jun 13, 2024
$2.46
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۴,۵۰۳.۴۹ ت
Jun 09, 2024
$2.61
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۵,۹۴۱.۲۴ ت
Jun 05, 2024
$3.18
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۲,۷۹۹.۴۰ ت
Jun 01, 2024
$3.27
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۲,۱۲۳.۰۹ ت
May 28, 2024
$4.02
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۸,۹۸۹.۱۶ ت
May 24, 2024
$3.58
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۰,۷۶۳.۰۵ ت
May 20, 2024
$3.04
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۵,۳۸۸.۷۵ ت
May 16, 2024
$3.15
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۶,۳۴۶.۹۵ ت
May 12, 2024
$3.06
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۳,۳۰۳.۲۴ ت
May 08, 2024
$3.46
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۷,۰۰۱.۱۴ ت
May 04, 2024
$3.51
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۹,۵۴۹.۲۶ ت
Apr 30, 2024
$3.89
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۷,۹۶۰.۷۸ ت
Apr 26, 2024
$3.73
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۱,۱۹۶.۷۸ ت
Apr 22, 2024
$3.84
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۸,۵۰۴.۰۲ ت
Apr 18, 2024
$3.10
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۱,۱۲۰.۲۸ ت
Apr 14, 2024
$4.18
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۳,۹۴۲.۷۳ ت
Apr 10, 2024
$3.60
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۹,۸۹۴.۱۶ ت
Apr 06, 2024
$4.15
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۳,۵۰۸.۴۵ ت
Apr 02, 2024
$4.33
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۵,۵۶۸.۳۸ ت
Mar 29, 2024
$4.94
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۹,۳۹۰.۷۶ ت
Mar 25, 2024
$4.20
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۹,۷۶۶.۲۹ ت
Mar 21, 2024
$4.72
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۴,۶۳۸.۶۰ ت
Mar 17, 2024
$4.42
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۸۹,۶۱۵.۱۷ ت
Mar 13, 2024
$6.52
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۹,۴۷۸.۶۷ ت
Mar 09, 2024
$6.01
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۹,۰۱۷.۴۷ ت
Mar 05, 2024
$4.79
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۲,۲۰۵.۱۹ ت
Mar 01, 2024
$4.59
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۳,۳۸۲.۰۱ ت
Feb 26, 2024
$4.06
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۰,۶۶۰.۷۹ ت
Feb 22, 2024
$1.06
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۳,۸۹۵.۰۱ ت
Feb 18, 2024
$1.14
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۶,۲۹۹.۱۸ ت
Feb 14, 2024
$1.20
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۵,۳۸۷.۷۲ ت
Feb 10, 2024
$1.19
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۶۵,۷۲۳.۶۴ ت
Feb 06, 2024
$1.18
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۷۷,۴۳۹.۱۱ ت
Feb 02, 2024
$1.32
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۷۵,۴۲۸.۹۱ ت
Jan 29, 2024
$1.32
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۷۲,۲۰۹.۶۴ ت
Jan 25, 2024
$1.30
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۷۷,۴۲۶.۹۱ ت
Jan 21, 2024
$1.43
۲۷ دی ۱۴۰۲
۷۷,۵۰۴.۴۱ ت
Jan 17, 2024
$1.45
۲۳ دی ۱۴۰۲
۶۵,۹۹۲.۴۶ ت
Jan 13, 2024
$1.25
۱۹ دی ۱۴۰۲
۹۵,۹۰۶.۸۴ ت
Jan 09, 2024
$1.86
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۰۷,۶۷۰.۹۳ ت
Jan 05, 2024
$2.08