تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Metagalaxy Land از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۰.۷۸ ت
Jul 22, 2024
$0.000187
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000193
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۵۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000198
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000195
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000206
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000205
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۰۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000210
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۴۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000217
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۴۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000217
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000216
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۰۱ ت
Jun 22, 2024
$0.000219
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۲۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000206
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۹۱ ت
Jun 16, 2024
$0.000220
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۴۶ ت
Jun 13, 2024
$0.000228
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۰۰ ت
Jun 10, 2024
$0.000254
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۵۶ ت
Jun 07, 2024
$0.000230
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۴۱ ت
Jun 04, 2024
$0.000244
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۵۵ ت
Jun 01, 2024
$0.000230
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۳۳ ت
May 29, 2024
$0.000228
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۱۳ ت
May 26, 2024
$0.000229
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۴۱ ت
May 23, 2024
$0.000233
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۵۹ ت
May 20, 2024
$0.000245
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۴۵ ت
May 17, 2024
$0.000246
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۲۹ ت
May 14, 2024
$0.000241
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۱۷ ت
May 11, 2024
$0.000247
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۵۴ ت
May 08, 2024
$0.000252
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۵۲ ت
May 05, 2024
$0.000254
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۲۰ ت
May 02, 2024
$0.000262
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۸۸ ت
Apr 29, 2024
$0.000260
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۹۳ ت
Apr 26, 2024
$0.000265
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۹۳ ت
Apr 23, 2024
$0.000274
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۲۰ ت
Apr 20, 2024
$0.000273
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۰۵ ت
Apr 17, 2024
$0.000316
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۶۸ ت
Apr 14, 2024
$0.000268
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۱۳ ت
Apr 11, 2024
$0.000325
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۷۶ ت
Apr 08, 2024
$0.000340
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۷.۴۶ ت
Apr 05, 2024
$0.000269
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۲.۰۶ ت
Apr 02, 2024
$0.000349
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۶.۷۵ ت
Mar 30, 2024
$0.000431
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۳.۳۰ ت
Mar 27, 2024
$0.000378
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۳.۵۸ ت
Mar 24, 2024
$0.000380
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۱.۴۰ ت
Mar 21, 2024
$0.000512
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۱۰ ت
Mar 18, 2024
$0.0000000001
۱۰ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۹ ت
Jan 30, 2024
$0.0000000001
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۱۱ ت
Jan 27, 2024
$0.0000000002
۰۴ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۱۰ ت
Jan 24, 2024
$0.0000000001
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۱۰ ت
Jan 21, 2024
$0.0000000002
۲۸ دی ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۱۱ ت
Jan 18, 2024
$0.0000000002
۲۵ دی ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۱۰ ت
Jan 15, 2024
$0.0000000002
۲۲ دی ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۱۱ ت
Jan 12, 2024
$0.0000000002

افزودن تراکنش

Metagalaxy Land

MEGALAND

  • MEGALAND
  • IRT
  • USD