تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MetaDOS از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

7.12%
$0.001115
۶۴ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۵۹ تومان
معاملات روزانه $487,951
ارزش بازار $665,692
سکه در گردش 596,801,761 SECOND
ارزش بازار رقیق شده $11,154,337
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۱۰ ت
Jul 13, 2024
$0.001051
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۵۹ ت
Jul 13, 2024
$0.001053
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۶۵ ت
Jul 12, 2024
$0.001048
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۲۳ ت
Jul 12, 2024
$0.001058
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.001106
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۵۹ ت
Jul 11, 2024
$0.001117
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۵۲ ت
Jul 10, 2024
$0.001108
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۲۰ ت
Jul 10, 2024
$0.001122
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۶۳ ت
Jul 09, 2024
$0.001141
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۵۶ ت
Jul 09, 2024
$0.001150
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۳۳ ت
Jul 08, 2024
$0.001144
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۴۳ ت
Jul 08, 2024
$0.001177
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۰۰ ت
Jul 07, 2024
$0.001163
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۷۷ ت
Jul 07, 2024
$0.001168
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۵۱ ت
Jul 06, 2024
$0.001194
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۹۱ ت
Jul 06, 2024
$0.001188
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۶۴ ت
Jul 05, 2024
$0.001172
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۰۴ ت
Jul 05, 2024
$0.001260
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۱۸ ت
Jul 04, 2024
$0.001379
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۷۲ ت
Jul 04, 2024
$0.001372
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۵۸ ت
Jul 03, 2024
$0.001388
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۶۸ ت
Jul 03, 2024
$0.001487
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۰۲ ت
Jul 02, 2024
$0.001389
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۳۸ ت
Jul 02, 2024
$0.001359
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۵.۸۲ ت
Jul 01, 2024
$0.001547
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۹۲ ت
Jul 01, 2024
$0.001531
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۹۸.۳۸ ت
Jun 30, 2024
$0.001580
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۹۴ ت
Jun 30, 2024
$0.001568
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳.۹۳ ت
Jun 29, 2024
$0.001691
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲.۰۱ ت
Jun 29, 2024
$0.001665
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲.۷۹ ت
Jun 28, 2024
$0.001670
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲.۷۳ ت
Jun 28, 2024
$0.001668
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵.۲۷ ت
Jun 27, 2024
$0.001709
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۷.۸۹ ت
Jun 27, 2024
$0.001771
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸.۰۴ ت
Jun 26, 2024
$0.001787
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۳.۴۴ ت
Jun 26, 2024
$0.001880
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱.۴۰ ت
Jun 25, 2024
$0.001828
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵.۵۲ ت
Jun 25, 2024
$0.001722
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱۳.۱۵ ت
Jun 24, 2024
$0.001852
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱۸.۸۰ ت
Jun 24, 2024
$0.001964
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱۳.۴۲ ت
Jun 23, 2024
$0.001900
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱.۶۱ ت
Jun 23, 2024
$0.001884
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸.۵۹ ت
Jun 22, 2024
$0.001829
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۷.۶۵ ت
Jun 22, 2024
$0.001814
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۱.۱۸ ت
Jun 21, 2024
$0.002039
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۵۹ ت
Jun 21, 2024
$0.001961
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۳.۸۲ ت
Jun 20, 2024
$0.001926
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۱.۷۳ ت
Jun 20, 2024
$0.001892
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۷.۲۰ ت
Jun 19, 2024
$0.001811
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۱.۸۱ ت
Jun 19, 2024
$0.001719