تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MatikaToken از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۹,۳۰۶.۰۶ ت
Jul 19, 2024
$0.160858
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۶۵۶.۷۳ ت
Jul 18, 2024
$0.167117
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۶۵۸.۰۷ ت
Jul 18, 2024
$0.167117
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۴۷.۶۶ ت
Jul 18, 2024
$0.171794
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۷۱.۳۲ ت
Jul 18, 2024
$0.172296
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۷۱.۸۴ ت
Jul 17, 2024
$0.172296
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۰۴۳.۸۹ ت
Jul 17, 2024
$0.173619
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۰۵۷.۲۵ ت
Jul 17, 2024
$0.173619
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۲۸.۱۷ ت
Jul 17, 2024
$0.167646
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۲۴.۰۶ ت
Jul 16, 2024
$0.167646
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹,۶۹۹.۶۷ ت
Jul 16, 2024
$0.167175
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹,۶۶۰.۶۹ ت
Jul 16, 2024
$0.167161
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹,۶۹۰.۶۸ ت
Jul 16, 2024
$0.167201
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۱۹.۴۹ ت
Jul 15, 2024
$0.167189
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۲۴۴.۵۱ ت
Jul 15, 2024
$0.175702
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۱۰.۳۳ ت
Jul 15, 2024
$0.182253
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۶۱.۹۹ ت
Jul 15, 2024
$0.183965
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۴۷.۲۶ ت
Jul 14, 2024
$0.193240
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۸۴.۲۱ ت
Jul 14, 2024
$0.184677
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۰۶.۸۷ ت
Jul 14, 2024
$0.184634
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۶۶.۷۶ ت
Jul 14, 2024
$0.187025
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۲۹.۰۸ ت
Jul 13, 2024
$0.184416
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۵۱.۳۱ ت
Jul 13, 2024
$0.197111
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۶۹.۵۱ ت
Jul 13, 2024
$0.193519
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۳۲.۵۴ ت
Jul 13, 2024
$0.192124
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۳۹.۷۹ ت
Jul 12, 2024
$0.192128
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۰۱.۳۶ ت
Jul 12, 2024
$0.192128
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۷۳.۰۳ ت
Jul 12, 2024
$0.184992
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۱۹.۴۴ ت
Jul 12, 2024
$0.185714
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۲۶.۲۵ ت
Jul 11, 2024
$0.194995
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۲۶.۷۹ ت
Jul 11, 2024
$0.194923
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۷۲.۷۹ ت
Jul 11, 2024
$0.193193
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۴۵.۴۵ ت
Jul 11, 2024
$0.193193
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۸۹۷.۳۸ ت
Jul 10, 2024
$0.185436
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۳۲.۸۶ ت
Jul 10, 2024
$0.188403
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۹۵.۷۱ ت
Jul 10, 2024
$0.187239
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۰۴۰.۷۶ ت
Jul 10, 2024
$0.187245
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۰۸۰.۹۲ ت
Jul 09, 2024
$0.187245
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۹۹۳.۳۰ ت
Jul 09, 2024
$0.185555
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۷۷۰.۸۲ ت
Jul 09, 2024
$0.196950
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۵۹.۸۸ ت
Jul 09, 2024
$0.192362
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۶۴.۳۴ ت
Jul 08, 2024
$0.192354
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۱۲.۴۱ ت
Jul 08, 2024
$0.191101
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۰۹.۹۲ ت
Jul 08, 2024
$0.188406
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۲۲۷.۳۸ ت
Jul 08, 2024
$0.187657
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۹۱.۹۶ ت
Jul 07, 2024
$0.192117
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۷۸۲.۲۴ ت
Jul 07, 2024
$0.196048
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۸۴.۲۴ ت
Jul 07, 2024
$0.192019
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۸۹.۶۷ ت
Jul 07, 2024
$0.176381
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۰۸.۹۰ ت
Jul 06, 2024
$0.176381