تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت توکن هواداری منچستر سیتی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

2.84%
$2.23
۱۲۹,۴۱۰ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۵۹ تومان
معاملات روزانه $1,469,903
ارزش بازار $17,425,286
سکه در گردش 7,812,222 CITY
ارزش بازار رقیق شده $44,030,386
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۱,۵۶۴.۶۳ ت
Jul 13, 2024
$2.25
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸,۱۸۷.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$2.17
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸,۷۴۱.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$2.12
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴,۸۸۴.۱۶ ت
Jul 04, 2024
$2.18
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲,۰۷۲.۷۶ ت
Jul 01, 2024
$2.29
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳,۶۳۸.۳۷ ت
Jun 28, 2024
$2.33
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲,۳۹۳.۶۱ ت
Jun 25, 2024
$2.32
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹,۵۹۷.۰۲ ت
Jun 22, 2024
$2.35
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۴,۰۶۹.۸۲ ت
Jun 19, 2024
$2.26
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۵,۰۶۸.۹۲ ت
Jun 16, 2024
$2.64
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۵,۷۰۹.۴۲ ت
Jun 13, 2024
$2.64
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۵,۵۶۹.۳۶ ت
Jun 10, 2024
$2.80
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۶,۸۴۷.۶۴ ت
Jun 07, 2024
$3.01
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۳,۴۴۸.۵۵ ت
Jun 04, 2024
$2.93
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۶,۴۷۲.۸۹ ت
Jun 01, 2024
$2.99
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۴,۱۷۴.۵۸ ت
May 29, 2024
$3.15
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۶,۰۶۳.۶۴ ت
May 26, 2024
$3.07
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۸,۵۸۵.۵۴ ت
May 23, 2024
$3.10
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۶,۳۱۶.۵۲ ت
May 20, 2024
$3.13
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۹,۱۲۴.۹۰ ت
May 17, 2024
$3.23
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۶,۴۲۵.۵۰ ت
May 14, 2024
$3.31
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۸,۲۱۲.۲۵ ت
May 11, 2024
$3.56
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۶,۳۰۶.۰۸ ت
May 08, 2024
$3.02
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۳,۴۶۱.۶۴ ت
May 05, 2024
$3.16
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۶,۰۰۹.۸۱ ت
May 02, 2024
$3.01
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۰,۵۳۳.۵۰ ت
Apr 29, 2024
$3.29
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۳,۴۶۲.۲۹ ت
Apr 26, 2024
$3.35
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۱,۷۸۶.۴۴ ت
Apr 23, 2024
$3.39
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۴,۶۹۲.۰۳ ت
Apr 20, 2024
$3.37
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۸,۳۶۲.۰۰ ت
Apr 17, 2024
$3.88
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۱,۰۵۰.۲۳ ت
Apr 14, 2024
$3.17
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۱,۶۳۴.۳۸ ت
Apr 11, 2024
$4.02
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۵,۹۶۵.۲۲ ت
Apr 08, 2024
$4.00
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۰,۰۲۴.۱۸ ت
Apr 05, 2024
$3.85
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۶,۸۳۳.۷۸ ت
Apr 02, 2024
$3.75
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۶,۱۶۷.۷۴ ت
Mar 30, 2024
$4.13
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۳,۱۳۲.۶۲ ت
Mar 27, 2024
$3.95
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۰,۹۰۰.۵۸ ت
Mar 24, 2024
$3.72
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۸,۳۶۲.۵۵ ت
Mar 21, 2024
$3.56
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۸,۳۶۵.۴۱ ت
Mar 18, 2024
$3.78
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۷,۲۴۸.۵۱ ت
Mar 15, 2024
$4.11
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۳,۳۱۱.۸۱ ت
Mar 12, 2024
$3.91
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۴,۶۷۱.۵۸ ت
Mar 09, 2024
$3.75
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۹۹,۵۰۵.۷۱ ت
Mar 06, 2024
$3.34
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۴,۴۱۸.۸۰ ت
Mar 03, 2024
$3.44
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۷,۰۱۷.۱۱ ت
Feb 29, 2024
$3.20
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۶,۷۷۶.۷۱ ت
Feb 26, 2024
$3.25
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۲,۴۸۹.۱۴ ت
Feb 23, 2024
$3.18
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۴,۰۲۷.۱۸ ت
Feb 20, 2024
$3.26
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۹,۲۱۸.۷۴ ت
Feb 17, 2024
$3.21