تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MakiSwap از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵.۹۷ ت
Jul 16, 2024
$0.002001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۹۵ ت
Jul 13, 2024
$0.002000
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱۷.۹۲ ت
Jul 10, 2024
$0.001999
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۱.۱۳ ت
Jul 07, 2024
$0.002000
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۳۶ ت
Jul 04, 2024
$0.001998
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۷۸ ت
Jul 01, 2024
$0.001996
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۹۶ ت
Jun 28, 2024
$0.001997
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۴۴ ت
Jun 25, 2024
$0.001998
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱۸.۶۳ ت
Jun 22, 2024
$0.001998
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۸.۳۷ ت
Jun 19, 2024
$0.001998
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۲۰ ت
Jun 16, 2024
$0.001998
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۳۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000260
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۴۱ ت
Jun 10, 2024
$0.000260
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۳۲ ت
Jun 07, 2024
$0.000260
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۳۹ ت
Jun 04, 2024
$0.000260
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۳۵ ت
Jun 01, 2024
$0.000260
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۲۲ ت
May 29, 2024
$0.000260
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۹۳ ت
May 26, 2024
$0.000260
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۹۹ ت
May 23, 2024
$0.000260
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۴۹ ت
May 20, 2024
$0.000260
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۲۷ ت
May 17, 2024
$0.000261
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۴۵ ت
May 14, 2024
$0.000260
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۹۹ ت
May 11, 2024
$0.000260
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۰۶ ت
May 08, 2024
$0.000261
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۹۴ ت
May 05, 2024
$0.000261
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۱۰ ت
May 02, 2024
$0.000260
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۸۸ ت
Apr 29, 2024
$0.000260
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۶۲ ت
Apr 26, 2024
$0.000260
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۰۶ ت
Apr 23, 2024
$0.000261
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۳۶ ت
Apr 20, 2024
$0.000261
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۷.۳۷ ت
Apr 17, 2024
$0.000261
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۱۷ ت
Apr 14, 2024
$0.000261
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۹۶ ت
Apr 11, 2024
$0.000260
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۶۷ ت
Apr 08, 2024
$0.000260
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۹۲ ت
Apr 05, 2024
$0.000261
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۴۶ ت
Apr 02, 2024
$0.000261
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۱۹ ت
Mar 30, 2024
$0.000261
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۵.۳۸ ت
Mar 27, 2024
$0.000249
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۵.۵۰ ت
Mar 24, 2024
$0.000250
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۵.۳۳ ت
Mar 21, 2024
$0.000250
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۰.۸۶ ت
Mar 18, 2024
$0.002997
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۰۱ ت
Mar 15, 2024
$0.000249
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۷.۸۹ ت
Mar 12, 2024
$0.000300
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲.۹۹ ت
Mar 09, 2024
$0.000050
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲.۹۸ ت
Mar 06, 2024
$0.000050
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲.۹۶ ت
Mar 03, 2024
$0.000050
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲.۹۲ ت
Feb 29, 2024
$0.000050
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲.۸۶ ت
Feb 26, 2024
$0.000049
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲.۸۶ ت
Feb 23, 2024
$0.000049
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲.۸۱ ت
Feb 20, 2024
$0.000049