تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت مجیک اینترنت مانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۲۳۹.۶۸ ت
Jul 15, 2024
$0.995550
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۸۰۱.۸۴ ت
Jul 01, 2024
$0.997037
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۲۹۳.۹۳ ت
Jun 17, 2024
$0.993310
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۸۴۶.۹۹ ت
Jun 03, 2024
$0.994852
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸,۸۶۱.۳۸ ت
May 20, 2024
$0.990999
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰,۳۵۶.۱۲ ت
May 06, 2024
$0.992381
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴,۸۳۹.۶۹ ت
Apr 22, 2024
$0.993338
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۳,۵۳۲.۲۵ ت
Apr 08, 2024
$0.994423
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۱,۳۵۹.۵۸ ت
Mar 25, 2024
$0.993951
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۹,۱۱۶.۳۶ ت
Mar 11, 2024
$0.994697
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۷,۳۹۹.۴۲ ت
Feb 26, 2024
$1.00
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۵۴,۸۸۰.۳۷ ت
Feb 12, 2024
$0.998778
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۶,۸۶۷.۷۸ ت
Jan 29, 2024
$0.999337
۲۵ دی ۱۴۰۲
۵۲,۳۱۱.۲۱ ت
Jan 15, 2024
$0.980997
۱۱ دی ۱۴۰۲
۵۰,۹۰۳.۹۵ ت
Jan 01, 2024
$0.994373
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۵۰,۳۲۱.۷۰ ت
Dec 18, 2023
$0.989085
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۵۰,۴۳۱.۹۱ ت
Dec 04, 2023
$0.997969
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۵۰,۷۲۹.۹۱ ت
Nov 20, 2023
$0.998473
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۵۱,۳۷۳.۶۷ ت
Nov 06, 2023
$0.994987
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۴۷,۳۰۷.۳۷ ت
Oct 23, 2023
$0.933461
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۵۲,۹۴۶.۱۹ ت
Oct 09, 2023
$1.00
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۴۹,۸۱۷.۹۲ ت
Sep 25, 2023
$0.994468
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۴۹,۳۰۵.۵۲ ت
Sep 11, 2023
$0.994564
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۴۸,۷۷۶.۵۷ ت
Aug 28, 2023
$0.995623
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۴۸,۹۷۶.۴۶ ت
Aug 14, 2023
$0.993518
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۴۸,۸۴۰.۷۰ ت
Jul 31, 2023
$0.989359
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۴۷,۹۴۷.۱۶ ت
Jul 17, 2023
$0.982161
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۵۰,۰۲۷.۷۷ ت
Jul 03, 2023
$0.996569
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۴۸,۵۹۹.۱۲ ت
Jun 19, 2023
$0.998256
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۵۰,۸۸۰.۸۰ ت
Jun 05, 2023
$0.997213
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۵۱,۹۹۲.۸۵ ت
May 22, 2023
$0.997254
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۵۳,۱۸۳.۸۳ ت
May 08, 2023
$0.995877
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۵۱,۵۲۴.۵۱ ت
Apr 24, 2023
$0.995719
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۵۰,۱۷۸.۷۵ ت
Apr 10, 2023
$0.996975
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۵۲,۶۵۹.۳۸ ت
Mar 27, 2023
$0.996846
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۴۴,۶۷۲.۷۳ ت
Mar 13, 2023
$0.996781
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۴۲,۹۵۷.۵۶ ت
Feb 27, 2023
$0.996880
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۴۳,۲۴۹.۵۷ ت
Feb 13, 2023
$0.996235
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۴۳,۶۶۴.۲۶ ت
Jan 30, 2023
$1.00
۲۶ دی ۱۴۰۱
۴۰,۱۷۱.۰۳ ت
Jan 16, 2023
$0.997170
۱۲ دی ۱۴۰۱
۳۸,۶۴۳.۵۴ ت
Jan 02, 2023
$0.997021
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۳۸,۷۱۳.۵۳ ت
Dec 19, 2022
$0.996949
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۳۵,۸۲۴.۰۹ ت
Dec 05, 2022
$0.999277
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۳۵,۰۲۷.۳۷ ت
Nov 21, 2022
$0.995095
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۳۴,۹۴۱.۲۷ ت
Nov 07, 2022
$0.993157
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۳۲,۶۷۲.۲۳ ت
Oct 24, 2022
$0.996955
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۳۲,۳۲۲.۶۹ ت
Oct 10, 2022
$0.994666
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۳۱,۶۰۷.۷۰ ت
Sep 26, 2022
$0.997686
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۳۰,۸۲۱.۵۳ ت
Sep 12, 2022
$0.995013
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۳۰,۲۶۰.۱۷ ت
Aug 29, 2022
$0.997040