تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Lido wstETH از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۳۷,۲۹۵,۰۱۱.۱۶ ت
Jul 22, 2024
$4,129.67
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳۱,۹۴۰,۹۷۷.۳۱ ت
Jul 19, 2024
$4,009.17
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳۶,۱۰۶,۴۵۲.۳۶ ت
Jul 16, 2024
$4,073.75
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱۴,۱۷۲,۷۵۹.۴۰ ت
Jul 13, 2024
$3,663.26
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۱۱,۷۱۳,۱۸۰.۰۳ ت
Jul 10, 2024
$3,590.54
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱۷,۵۸۸,۲۳۲.۲۹ ت
Jul 07, 2024
$3,590.23
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳۸,۳۱۳,۲۳۴.۹۸ ت
Jul 04, 2024
$3,859.57
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴۹,۰۵۸,۳۴۰.۱۸ ت
Jul 01, 2024
$4,018.00
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴۸,۱۸۳,۸۹۴.۷۴ ت
Jun 28, 2024
$4,030.82
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳۹,۱۹۳,۹۶۴.۱۴ ت
Jun 25, 2024
$3,904.25
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴۴,۱۷۸,۳۰۲.۵۷ ت
Jun 22, 2024
$4,114.34
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۰,۶۲۶,۳۵۸.۳۰ ت
Jun 19, 2024
$4,063.12
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۴,۰۲۵,۴۶۶.۹۰ ت
Jun 16, 2024
$4,161.66
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۵,۲۶۴,۷۸۱.۷۹ ت
Jun 13, 2024
$4,158.79
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۵,۱۸۹,۷۷۳.۳۳ ت
Jun 10, 2024
$4,321.36
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۱,۴۰۵,۶۷۳.۹۷ ت
Jun 07, 2024
$4,450.59
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۹,۸۹۹,۹۵۷.۶۳ ت
Jun 04, 2024
$4,404.30
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۸,۹۶۷,۰۰۶.۶۹ ت
Jun 01, 2024
$4,397.54
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۱,۹۶۰,۸۲۹.۲۴ ت
May 29, 2024
$4,486.70
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۰,۲۵۵,۴۳۴.۵۹ ت
May 26, 2024
$4,372.83
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۰,۹۶۲,۱۷۸.۸۶ ت
May 23, 2024
$4,367.14
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۲,۹۴۶,۷۶۴.۹۴ ت
May 20, 2024
$3,585.20
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۰,۶۱۷,۰۸۶.۱۸ ت
May 17, 2024
$3,427.71
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۳,۶۳۶,۷۱۵.۱۷ ت
May 14, 2024
$3,438.03
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۷,۳۵۶,۵۹۲.۹۹ ت
May 11, 2024
$3,383.89
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۷,۲۷۱,۶۸۷.۵۷ ت
May 08, 2024
$3,532.09
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۲,۰۰۵,۰۲۱.۹۶ ت
May 05, 2024
$3,633.41
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۳,۰۳۲,۳۹۹.۸۱ ت
May 02, 2024
$3,448.01
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۲,۵۹۸,۴۳۷.۰۲ ت
Apr 29, 2024
$3,821.57
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۴,۲۲۲,۱۱۷.۲۶ ت
Apr 26, 2024
$3,675.97
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۳,۳۸۵,۹۵۳.۵۷ ت
Apr 23, 2024
$3,723.74
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۶,۳۳۰,۷۴۰.۰۴ ت
Apr 20, 2024
$3,552.72
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۸,۶۰۵,۳۲۵.۵۹ ت
Apr 17, 2024
$3,584.76
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۴,۰۵۷,۶۸۷.۴۱ ت
Apr 14, 2024
$3,509.39
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۶,۴۱۶,۶۹۰.۱۸ ت
Apr 11, 2024
$4,099.25
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۳,۸۳۳,۴۸۵.۱۶ ت
Apr 08, 2024
$3,973.07
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۰,۰۷۲,۸۶۳.۰۷ ت
Apr 05, 2024
$3,856.53
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۶,۲۲۹,۹۹۹.۹۵ ت
Apr 02, 2024
$4,063.40
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۲,۲۷۵,۶۰۱.۸۳ ت
Mar 30, 2024
$4,067.61
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۶,۲۷۵,۹۸۸.۶۹ ت
Mar 27, 2024
$4,163.53
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۲,۵۸۳,۲۸۷.۹۲ ت
Mar 24, 2024
$3,911.75
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۸,۸۳۸,۴۳۹.۲۶ ت
Mar 21, 2024
$4,059.28
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۴,۵۸۴,۴۱۴.۸۰ ت
Mar 18, 2024
$4,219.86
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۹,۴۱۹,۹۶۱.۷۵ ت
Mar 15, 2024
$4,485.32
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۰,۳۵۸,۱۷۸.۷۵ ت
Mar 12, 2024
$4,700.99
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۰,۳۰۱,۲۵۹.۴۶ ت
Mar 09, 2024
$4,522.54
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۳,۹۴۸,۴۵۶.۵۰ ت
Mar 06, 2024
$4,090.41
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۴,۴۲۲,۴۵۲.۸۲ ت
Mar 03, 2024
$3,954.56
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۶,۱۲۲,۰۷۱.۵۶ ت
Feb 29, 2024
$3,870.76
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۵,۹۴۹,۱۳۳.۲۸ ت
Feb 26, 2024
$3,591.24

افزودن تراکنش

Lido wstETH

WSTETH

  • WSTETH
  • IRT
  • USD