تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Libfx از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۷.۲۹ ت
Jul 23, 2024
$0.000470
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۱۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000469
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۵۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000470
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۲۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000429
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000300
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۷۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000499
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۸۸ ت
Jun 29, 2024
$0.001467
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۰.۰۰ ت
Jun 25, 2024
$0.001469
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۳۱ ت
Jun 21, 2024
$0.001469
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۶.۲۱ ت
Jun 17, 2024
$0.001469
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۶.۶۷ ت
Jun 13, 2024
$0.001469
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۶.۸۴ ت
Jun 09, 2024
$0.001469
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۵.۸۱ ت
Jun 05, 2024
$0.001470
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۶.۴۸ ت
Jun 01, 2024
$0.001468
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۶.۵۱ ت
May 28, 2024
$0.001498
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۲.۵۲ ت
May 24, 2024
$0.001589
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴.۴۲ ت
May 20, 2024
$0.001589
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳.۴۴ ت
May 16, 2024
$0.001590
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۶.۶۸ ت
May 12, 2024
$0.001589
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۷.۸۳ ت
May 08, 2024
$0.001590
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۸.۱۶ ت
May 04, 2024
$0.001590
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۷.۸۳ ت
Apr 30, 2024
$0.001589
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۱.۲۸ ت
Apr 26, 2024
$0.001589
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۳.۸۲ ت
Apr 22, 2024
$0.001590
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۶.۶۷ ت
Apr 18, 2024
$0.001590
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۰.۷۰ ت
Apr 14, 2024
$0.001591
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۳.۲۱ ت
Apr 10, 2024
$0.001589
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۳.۲۱ ت
Apr 06, 2024
$0.001590
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۰.۳۰ ت
Apr 02, 2024
$0.001590
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۸.۲۶ ت
Mar 29, 2024
$0.001590
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۸.۱۷ ت
Mar 25, 2024
$0.001590
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۷.۵۱ ت
Mar 21, 2024
$0.001590
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۵.۰۱ ت
Mar 17, 2024
$0.001589
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۴.۹۳ ت
Mar 13, 2024
$0.001590
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۹۵.۲۳ ت
Mar 09, 2024
$0.001593
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۹۶.۰۵ ت
Mar 05, 2024
$0.001592
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۰.۰۹ ت
Mar 01, 2024
$0.001690
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۶.۹۱ ت
Feb 26, 2024
$0.001689
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۶.۲۸ ت
Feb 22, 2024
$0.001690
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۹۴.۶۶ ت
Feb 18, 2024
$0.001690
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۸۷.۷۴ ت
Feb 14, 2024
$0.001590
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۸۷.۲۸ ت
Feb 10, 2024
$0.001590
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۸۷.۸۸ ت
Feb 06, 2024
$0.001588
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۹۲.۶۰ ت
Feb 02, 2024
$0.001589
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۹۰.۴۷ ت
Jan 29, 2024
$0.001589
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۸۸.۲۴ ت
Jan 25, 2024
$0.001589
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۸۵.۴۹ ت
Jan 21, 2024
$0.001588
۲۷ دی ۱۴۰۲
۸۴.۸۹ ت
Jan 17, 2024
$0.001589
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸۳.۴۱ ت
Jan 13, 2024
$0.001589
۱۹ دی ۱۴۰۲
۸۱.۸۷ ت
Jan 09, 2024
$0.001591

افزودن تراکنش

Libfx

LIBFX

  • LIBFX
  • IRT
  • USD