تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Level Finance از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۲۵.۴۶ ت
Jul 19, 2024
$0.130080
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۰۱.۱۹ ت
Jul 17, 2024
$0.127545
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۴۲.۷۳ ت
Jul 15, 2024
$0.125516
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۳۲.۲۸ ت
Jul 13, 2024
$0.127123
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۶۸.۲۱ ت
Jul 11, 2024
$0.125467
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۷۲.۰۲ ت
Jul 09, 2024
$0.125423
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۳۹.۶۵ ت
Jul 07, 2024
$0.124405
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۰۵.۸۹ ت
Jul 05, 2024
$0.124503
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۹۳.۹۹ ت
Jul 03, 2024
$0.126415
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۶۹.۲۰ ت
Jul 01, 2024
$0.126952
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۹۶۰.۰۹ ت
Jun 29, 2024
$0.129938
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۸۵.۱۵ ت
Jun 27, 2024
$0.134359
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۴۸.۵۸ ت
Jun 25, 2024
$0.146063
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۸۸۴.۳۴ ت
Jun 23, 2024
$0.149986
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۷۴.۲۱ ت
Jun 21, 2024
$0.150989
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸,۸۸۰.۳۲ ت
Jun 19, 2024
$0.149949
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۸,۷۰۰.۸۹ ت
Jun 17, 2024
$0.148260
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۸,۸۹۴.۶۸ ت
Jun 15, 2024
$0.150305
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸,۹۵۴.۲۵ ت
Jun 13, 2024
$0.151831
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۹,۵۱۰.۷۲ ت
Jun 11, 2024
$0.160311
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۹,۳۹۸.۷۹ ت
Jun 09, 2024
$0.159054
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹,۳۷۵.۳۵ ت
Jun 07, 2024
$0.159621
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۹,۵۸۴.۴۵ ت
Jun 05, 2024
$0.164191
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۹,۵۳۱.۹۲ ت
Jun 03, 2024
$0.161144
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹,۵۷۵.۴۵ ت
Jun 01, 2024
$0.162601
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۹,۶۳۱.۶۲ ت
May 30, 2024
$0.164523
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۹,۹۸۶.۱۴ ت
May 28, 2024
$0.172992
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۲۲۲.۷۸ ت
May 26, 2024
$0.178627
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۵۳۱.۵۲ ت
May 24, 2024
$0.180899
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۶۷۴.۴۰ ت
May 22, 2024
$0.187140
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۲۲۶.۳۷ ت
May 20, 2024
$0.189008
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۲۵۷.۹۸ ت
May 18, 2024
$0.193399
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۷۴۲.۸۴ ت
May 16, 2024
$0.199886
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۳۰۳.۴۹ ت
May 14, 2024
$0.207722
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۶۴۴.۸۳ ت
May 12, 2024
$0.207912
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۳۴۸.۳۶ ت
May 10, 2024
$0.234465
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۱۱۷.۴۱ ت
May 08, 2024
$0.229501
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۴۲۳.۴۴ ت
May 06, 2024
$0.237151
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۵۲۳.۶۱ ت
May 04, 2024
$0.235379
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۷۰۸.۹۱ ت
May 02, 2024
$0.238069
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۳۲۸.۶۵ ت
Apr 30, 2024
$0.249047
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۲۵۶.۸۲ ت
Apr 28, 2024
$0.231735
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۴۱۱.۶۸ ت
Apr 26, 2024
$0.241877
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۱۵۹.۴۸ ت
Apr 24, 2024
$0.233620
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۷۸۳.۴۱ ت
Apr 22, 2024
$0.226480
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۶۴۴.۲۱ ت
Apr 20, 2024
$0.220144
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۴۷۶.۹۳ ت
Apr 18, 2024
$0.245625
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۲۰۵.۶۷ ت
Apr 16, 2024
$0.254685
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۷۱۳.۱۱ ت
Apr 14, 2024
$0.297841
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۴۴۰.۲۵ ت
Apr 12, 2024
$0.328078