تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Landshare از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۱۹,۲۵۰.۶۵ ت
Jul 22, 2024
$2.07
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰,۷۸۸.۶۵ ت
Jul 19, 2024
$2.08
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶,۰۳۰.۱۸ ت
Jul 16, 2024
$2.17
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹,۱۴۳.۲۸ ت
Jul 13, 2024
$1.86
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۷,۶۶۴.۸۸ ت
Jul 10, 2024
$1.82
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵,۹۷۰.۴۶ ت
Jul 07, 2024
$1.91
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶,۷۰۵.۴۹ ت
Jul 04, 2024
$2.05
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰,۸۳۹.۹۹ ت
Jul 01, 2024
$2.27
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴۱,۹۷۱.۹۹ ت
Jun 28, 2024
$2.30
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۵,۰۹۲.۱۳ ت
Jun 25, 2024
$2.20
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴۵,۶۳۶.۹۲ ت
Jun 22, 2024
$2.45
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۶,۳۱۳.۰۴ ت
Jun 19, 2024
$2.47
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۶,۷۱۰.۴۲ ت
Jun 16, 2024
$2.84
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۴,۲۰۷.۹۲ ت
Jun 13, 2024
$3.12
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۷,۱۷۹.۹۴ ت
Jun 10, 2024
$3.33
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۸,۸۲۱.۴۸ ت
Jun 07, 2024
$4.06
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۵,۹۴۱.۱۳ ت
Jun 04, 2024
$2.81
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۳,۶۴۶.۰۲ ت
Jun 01, 2024
$2.77
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۵,۶۶۶.۷۸ ت
May 29, 2024
$3.17
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۰,۹۳۶.۶۴ ت
May 26, 2024
$2.81
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۱,۸۱۳.۶۴ ت
May 23, 2024
$2.81
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۴,۲۳۰.۳۴ ت
May 20, 2024
$2.76
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۷,۹۸۵.۴۶ ت
May 17, 2024
$2.52
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۱,۴۰۴.۰۰ ت
May 14, 2024
$2.72
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۱,۶۸۵.۳۵ ت
May 11, 2024
$2.80
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۱,۶۸۵.۸۳ ت
May 08, 2024
$2.95
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۱,۰۱۷.۲۶ ت
May 05, 2024
$3.12
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۳,۴۶۳.۴۹ ت
May 02, 2024
$2.96
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۵,۱۰۲.۲۸ ت
Apr 29, 2024
$3.36
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۱,۰۱۶.۳۶ ت
Apr 26, 2024
$3.62
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۷,۴۱۸.۸۵ ت
Apr 23, 2024
$3.93
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۵,۶۸۰.۳۸ ت
Apr 20, 2024
$3.69
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۱,۲۸۳.۱۵ ت
Apr 17, 2024
$3.62
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۵,۰۱۴.۹۶ ت
Apr 14, 2024
$3.66
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۲,۳۴۵.۵۶ ت
Apr 11, 2024
$4.80
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۸,۳۲۱.۳۰ ت
Apr 08, 2024
$4.51
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۶,۵۹۲.۴۸ ت
Apr 05, 2024
$5.03
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۸,۴۹۹.۵۳ ت
Apr 02, 2024
$4.09
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۰,۲۴۴.۸۲ ت
Mar 30, 2024
$4.67
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۶,۵۶۳.۵۱ ت
Mar 27, 2024
$4.16
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۳,۸۵۶.۳۸ ت
Mar 24, 2024
$2.31
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۶,۷۲۵.۲۱ ت
Mar 21, 2024
$1.41
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۹۱,۸۲۲.۰۸ ت
Mar 18, 2024
$1.52
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۲,۸۹۱.۸۶ ت
Mar 15, 2024
$1.71
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹۱,۳۲۰.۸۷ ت
Mar 12, 2024
$1.53
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۹۱,۸۱۶.۶۹ ت
Mar 09, 2024
$1.53
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۹۴,۰۷۰.۴۲ ت
Mar 06, 2024
$1.57
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۷,۶۶۴.۹۰ ت
Mar 03, 2024
$1.81
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۵,۳۴۲.۴۵ ت
Feb 29, 2024
$1.80
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۰,۸۴۰.۵۶ ت
Feb 26, 2024
$1.75

افزودن تراکنش

Landshare

LAND

  • LAND
  • IRT
  • USD