تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Koi Finance از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۴.۵۱ ت
Jul 14, 2024
$0.027615
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۱.۲۲ ت
Jul 13, 2024
$0.027217
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۱.۵۲ ت
Jul 13, 2024
$0.027050
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۶.۷۸ ت
Jul 12, 2024
$0.027315
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۴.۳۸ ت
Jul 12, 2024
$0.027797
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۶.۲۶ ت
Jul 11, 2024
$0.027912
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۱.۵۹ ت
Jul 11, 2024
$0.029145
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۲۹.۳۳ ت
Jul 10, 2024
$0.029265
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۱.۲۵ ت
Jul 10, 2024
$0.028343
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۴.۸۷ ت
Jul 09, 2024
$0.026750
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۲۵.۶۰ ت
Jul 09, 2024
$0.025608
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۵۲.۸۲ ت
Jul 08, 2024
$0.026002
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۱۲.۳۷ ت
Jul 08, 2024
$0.025278
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۸۸.۹۰ ت
Jul 07, 2024
$0.024754
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۵۲.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.025631
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۲.۹۱ ت
Jul 06, 2024
$0.024105
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۵۲.۶۴ ت
Jul 06, 2024
$0.022667
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۵.۱۲ ت
Jul 05, 2024
$0.020426
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۸۱.۷۲ ت
Jul 05, 2024
$0.020708
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۹۹.۲۵ ت
Jul 04, 2024
$0.021040
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۷۳.۱۶ ت
Jul 04, 2024
$0.025478
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۷.۳۱ ت
Jul 03, 2024
$0.025428
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۲۴.۳۲ ت
Jul 03, 2024
$0.026345
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۷۴.۵۲ ت
Jul 02, 2024
$0.025442
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۵.۹۲ ت
Jul 02, 2024
$0.026362
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۲۵.۷۹ ت
Jul 01, 2024
$0.026247
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۹.۷۴ ت
Jul 01, 2024
$0.026453
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۱۰.۶۸ ت
Jun 30, 2024
$0.025875
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۴.۸۶ ت
Jun 30, 2024
$0.024184
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۸.۷۷ ت
Jun 29, 2024
$0.024556
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۳.۲۰ ت
Jun 29, 2024
$0.024374
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۱۵.۲۴ ت
Jun 28, 2024
$0.024617
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۱.۳۵ ت
Jun 28, 2024
$0.023734
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۱۳.۸۲ ت
Jun 27, 2024
$0.024580
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۸۴.۰۰ ت
Jun 27, 2024
$0.024359
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۸۴.۸۰ ت
Jun 26, 2024
$0.024566
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۰.۶۳ ت
Jun 26, 2024
$0.024877
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۱۷.۰۲ ت
Jun 25, 2024
$0.024897
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۴۵.۶۱ ت
Jun 25, 2024
$0.025230
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۰.۴۷ ت
Jun 24, 2024
$0.024562
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۹۲.۵۵ ت
Jun 24, 2024
$0.026334
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۴.۸۰ ت
Jun 23, 2024
$0.026559
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۵.۴۱ ت
Jun 23, 2024
$0.026427
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۱.۹۰ ت
Jun 22, 2024
$0.026651
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۹.۶۲ ت
Jun 22, 2024
$0.027627
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۶۹.۹۹ ت
Jun 21, 2024
$0.028103
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۸۶.۳۴ ت
Jun 21, 2024
$0.030054
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۶۲.۰۸ ت
Jun 20, 2024
$0.031522
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۱۹.۱۷ ت
Jun 20, 2024
$0.032499
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۴۱.۲۱ ت
Jun 19, 2024
$0.032801