تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت KARASOU از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

1.06%
$11.80
۶۸۶,۶۳۶ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۹ تومان
معاملات روزانه $104,592
ارزش بازار $4,747,844
سکه در گردش 402,100 INTELLIQUE
ارزش بازار رقیق شده $11,807,621
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۸۷,۲۸۲.۳۴ ت
Jul 13, 2024
$11.80
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۸۶,۸۰۳.۴۸ ت
Jul 13, 2024
$11.74
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۸۷,۳۸۰.۲۵ ت
Jul 12, 2024
$11.74
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۷۶,۳۲۷.۹۹ ت
Jul 12, 2024
$11.49
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۹۷,۸۳۳.۸۴ ت
Jul 12, 2024
$11.87
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۰۵,۶۱۲.۹۲ ت
Jul 12, 2024
$12.00
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۰۹,۰۹۲.۱۱ ت
Jul 11, 2024
$12.10
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۱۸,۹۹۴.۷۷ ت
Jul 11, 2024
$12.26
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۰۲,۷۶۶.۵۱ ت
Jul 11, 2024
$11.93
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۹۷,۴۵۵.۹۵ ت
Jul 11, 2024
$11.87
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۹۶,۹۸۵.۹۰ ت
Jul 10, 2024
$11.86
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۰۶,۵۶۴.۳۴ ت
Jul 10, 2024
$11.95
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۹۱,۹۳۳.۸۲ ت
Jul 10, 2024
$11.78
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۸۸,۴۴۴.۶۳ ت
Jul 10, 2024
$11.67
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۹۳,۰۲۴.۴۴ ت
Jul 09, 2024
$11.71
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۹۲,۴۶۸.۶۴ ت
Jul 09, 2024
$11.68
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۹۹,۴۷۱.۶۵ ت
Jul 09, 2024
$11.70
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۹۱,۸۸۳.۵۲ ت
Jul 09, 2024
$11.61
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۸۳,۸۵۶.۰۲ ت
Jul 08, 2024
$11.47
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۹۹,۲۸۹.۰۲ ت
Jul 08, 2024
$11.71
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۸۳,۴۸۳.۶۹ ت
Jul 08, 2024
$11.38
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۶۸,۶۲۰.۷۹ ت
Jul 08, 2024
$11.17
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۷۷,۵۵۳.۷۳ ت
Jul 07, 2024
$11.32
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۹۰,۱۹۷.۲۲ ت
Jul 07, 2024
$11.47
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۹۱,۲۳۲.۳۹ ت
Jul 07, 2024
$11.45
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۱۳,۰۱۰.۰۰ ت
Jul 07, 2024
$11.77
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۰۹,۸۴۲.۸۷ ت
Jul 06, 2024
$11.69
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۹۵,۳۱۳.۸۲ ت
Jul 06, 2024
$11.45
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۶۸,۰۵۰.۸۳ ت
Jul 06, 2024
$11.15
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۴۷,۹۸۶.۷۶ ت
Jul 06, 2024
$10.85
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۶۷,۲۶۰.۶۶ ت
Jul 05, 2024
$10.86
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۷۷,۳۱۹.۸۸ ت
Jul 05, 2024
$10.93
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۶۲,۰۳۴.۸۱ ت
Jul 05, 2024
$10.67
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۸۵,۰۱۹.۱۸ ت
Jul 05, 2024
$11.06
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۹۶,۲۵۲.۱۲ ت
Jul 04, 2024
$11.29
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۱۲,۰۲۰.۱۳ ت
Jul 04, 2024
$11.53
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۲۸,۳۱۹.۱۵ ت
Jul 04, 2024
$11.78
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۵۱,۰۶۰.۲۲ ت
Jul 04, 2024
$12.16
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۶۳,۲۷۰.۴۶ ت
Jul 03, 2024
$12.40
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۷۸,۸۵۹.۵۰ ت
Jul 03, 2024
$12.63
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۹۰,۸۷۹.۲۱ ت
Jul 03, 2024
$12.77
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۰۵,۳۵۸.۶۱ ت
Jul 03, 2024
$13.06
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸۰۲,۸۵۰.۵۶ ت
Jul 02, 2024
$13.00
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸۰۲,۴۴۳.۱۴ ت
Jul 02, 2024
$12.96
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸۰۸,۳۱۴.۲۳ ت
Jul 02, 2024
$13.01
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸۰۳,۵۴۶.۲۸ ت
Jul 02, 2024
$12.94
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۲۰,۷۷۵.۵۵ ت
Jul 01, 2024
$13.25
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۲۵,۹۴۷.۴۵ ت
Jul 01, 2024
$13.33
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۳۷,۳۸۶.۷۵ ت
Jul 01, 2024
$13.53
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۳۴,۵۳۸.۲۲ ت
Jul 01, 2024
$13.46