تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Instadapp از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴,۲۹۲.۰۷ ت
Jul 13, 2024
$1.78
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۹,۸۵۲.۸۷ ت
Jul 10, 2024
$1.69
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱,۲۶۶.۳۷ ت
Jul 07, 2024
$1.67
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱۳,۱۴۹.۰۰ ت
Jul 04, 2024
$1.83
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۶,۸۰۶.۲۰ ت
Jul 01, 2024
$1.56
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹۵,۹۴۹.۳۷ ت
Jun 28, 2024
$1.55
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۸,۵۱۳.۲۰ ت
Jun 25, 2024
$1.44
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۸۶,۱۷۹.۰۱ ت
Jun 22, 2024
$1.45
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۲,۹۶۴.۲۸ ت
Jun 19, 2024
$1.40
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۶,۲۸۶.۱۳ ت
Jun 16, 2024
$1.81
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۱,۶۸۴.۵۶ ت
Jun 13, 2024
$2.23
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۲,۸۵۵.۵۳ ت
Jun 10, 2024
$2.24
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۷,۴۲۹.۲۳ ت
Jun 07, 2024
$2.33
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۵,۲۴۸.۳۰ ت
Jun 04, 2024
$2.29
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۸,۵۴۷.۱۳ ت
Jun 01, 2024
$2.35
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۳,۳۶۷.۷۶ ت
May 29, 2024
$2.45
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۶,۴۳۶.۵۳ ت
May 26, 2024
$2.38
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۹,۸۱۷.۲۱ ت
May 23, 2024
$2.25
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۷,۶۱۳.۱۴ ت
May 20, 2024
$1.98
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵,۳۸۳.۳۰ ت
May 17, 2024
$1.97
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۱,۷۲۴.۸۷ ت
May 14, 2024
$2.05
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۵,۷۰۶.۲۷ ت
May 11, 2024
$2.05
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۳,۵۵۷.۰۲ ت
May 08, 2024
$2.17
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۵,۴۱۵.۶۴ ت
May 05, 2024
$2.21
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۹,۰۰۵.۸۴ ت
May 02, 2024
$2.08
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۲,۹۴۷.۳۸ ت
Apr 29, 2024
$2.34
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۳,۰۲۵.۴۷ ت
Apr 26, 2024
$2.24
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۱,۵۷۳.۱۰ ت
Apr 23, 2024
$2.31
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۳,۲۳۱.۸۳ ت
Apr 20, 2024
$2.15
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۶,۱۶۹.۱۳ ت
Apr 17, 2024
$1.74
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۷,۲۸۴.۷۰ ت
Apr 14, 2024
$1.68
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۹,۷۶۹.۱۳ ت
Apr 11, 2024
$1.99
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۲,۲۳۲.۵۴ ت
Apr 08, 2024
$1.91
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۴,۷۰۸.۶۷ ت
Apr 05, 2024
$1.92
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۸,۲۱۵.۷۳ ت
Apr 02, 2024
$2.03
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۶,۲۲۳.۵۹ ت
Mar 30, 2024
$2.03
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۳,۳۲۲.۸۶ ت
Mar 27, 2024
$2.16
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۹,۱۲۱.۹۲ ت
Mar 24, 2024
$2.08
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۵,۵۳۰.۴۷ ت
Mar 21, 2024
$2.21
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۳,۷۵۰.۳۱ ت
Mar 18, 2024
$2.54
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۵,۱۱۴.۲۲ ت
Mar 15, 2024
$2.91
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۵,۵۸۰.۰۱ ت
Mar 12, 2024
$3.11
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۹,۹۲۲.۵۰ ت
Mar 09, 2024
$3.01
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۴,۱۴۶.۲۸ ت
Mar 06, 2024
$2.75
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۴,۳۰۰.۰۹ ت
Mar 03, 2024
$2.60
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۱,۸۶۳.۹۷ ت
Feb 29, 2024
$2.77
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۵,۵۶۱.۱۲ ت
Feb 26, 2024
$2.53
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۴,۰۶۹.۵۰ ت
Feb 23, 2024
$2.51
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۳,۸۸۸.۳۸ ت
Feb 20, 2024
$2.55
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۰,۶۹۵.۵۶ ت
Feb 17, 2024
$2.52