تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت iCommunity Labs از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۶.۱۷ ت
Jul 15, 2024
$0.020447
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۸۲.۶۸ ت
Jul 13, 2024
$0.020229
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۳.۰۳ ت
Jul 11, 2024
$0.017753
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۹.۴۴ ت
Jul 09, 2024
$0.020804
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۰.۹۰ ت
Jul 07, 2024
$0.017670
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۵.۴۷ ت
Jul 05, 2024
$0.018993
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۲.۴۶ ت
Jul 03, 2024
$0.019341
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۵.۵۶ ت
Jul 01, 2024
$0.017997
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۶.۲۰ ت
Jun 29, 2024
$0.017730
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۵۷.۹۸ ت
Jun 27, 2024
$0.022291
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۴.۱۵ ت
Jun 25, 2024
$0.019491
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۵.۴۶ ت
Jun 23, 2024
$0.019844
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۸.۴۴ ت
Jun 21, 2024
$0.020331
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۴۸.۹۶ ت
Jun 19, 2024
$0.021089
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۴۴.۹۰ ت
Jun 17, 2024
$0.017804
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۰۵.۶۸ ت
Jun 15, 2024
$0.016994
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۸۰.۶۰ ت
Jun 13, 2024
$0.020018
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۰۴.۸۶ ت
Jun 11, 2024
$0.021994
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۶۱.۲۲ ت
Jun 09, 2024
$0.019651
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۷۴.۸۱ ت
Jun 07, 2024
$0.023407
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۸۰.۳۸ ت
Jun 05, 2024
$0.021934
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۶۱.۰۴ ت
Jun 03, 2024
$0.017937
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۵۶.۲۷ ت
Jun 01, 2024
$0.017936
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۳۰.۳۷ ت
May 30, 2024
$0.010767
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۹۲.۱۲ ت
May 28, 2024
$0.011989
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۲.۱۷ ت
May 26, 2024
$0.010172
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۰۰.۵۶ ت
May 24, 2024
$0.012033
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۱۶.۲۷ ت
May 22, 2024
$0.016063
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲۶.۴۵ ت
May 20, 2024
$0.012230
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۲.۰۳ ت
May 18, 2024
$0.015667
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰۹.۲۴ ت
May 16, 2024
$0.012072
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹۵.۱۶ ت
May 14, 2024
$0.011736
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۶۷.۹۰ ت
May 12, 2024
$0.017559
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲۴.۰۵ ت
May 10, 2024
$0.011831
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲۶.۷۷ ت
May 08, 2024
$0.011814
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶۶.۷۴ ت
May 06, 2024
$0.010962
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲۴.۷۴ ت
May 04, 2024
$0.013366
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰۸.۱۱ ت
May 02, 2024
$0.009842
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹۷.۱۰ ت
Apr 30, 2024
$0.012950
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۸۰.۱۱ ت
Apr 28, 2024
$0.014305
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۵۲.۳۸ ت
Apr 26, 2024
$0.019655
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۳۸.۴۳ ت
Apr 24, 2024
$0.020626
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۰۵.۰۷ ت
Apr 22, 2024
$0.015397
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۳۳.۰۵ ت
Apr 20, 2024
$0.020039
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۶۰.۴۲ ت
Apr 18, 2024
$0.015807
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۷۹.۷۰ ت
Apr 16, 2024
$0.015982
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۳۳.۴۲ ت
Apr 14, 2024
$0.013422
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۸۶۶.۸۸ ت
Apr 12, 2024
$0.013265
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۹۱.۳۹ ت
Apr 10, 2024
$0.015267
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸۶۷.۹۱ ت
Apr 08, 2024
$0.013584